6 min read

AI-beleid voor bedrijven in Managed ICT-services

AI-beleid voor bedrijven in Managed ICT-services
AI-beleid voor bedrijven in Managed ICT-services

In het tijdperk van digitale transformatie is het implementeren van een effectief AI-beleid binnen Managed ICT-services niet langer een optie, maar echt noodzakelijk voor ICT bedrijven die risico's willen minimaliseren en streven naar innovatie en concurrentievoordeel.

Verantwoordelijkheden definieren

Met de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) in de bedrijfswereld, wordt het steeds crucialer voor organisaties om een helder en gestructureerd AI-beleid te ontwikkelen dat niet alleen de technologische voordelen maximaliseert, maar ook ethische, juridische en operationele risico's adresseert.

vooral bij Managed ICT services en AI dienen de verantwoordelijkheden van alle stakeholders zeer duidelijk gedefinieerd te zijn.

Voor ICT-bedrijven -vooral die met gedetacheerde medewerkers - is een solide AI-beleid cruciaal om verantwoordelijkheid af te bakenen en juridische risico's te minimaliseren. Het beleid zorgt voor duidelijkheid over het gebruik en beheer van AI-technologieën, voorkomt misbruik en zorgt ervoor dat zowel het bedrijf als de gedetacheerde medewerkers beschermd zijn.

Een voorbeeld

Als ICT dienstverlener kun je verantwoordelijk zijn voor de IT systemen en de beveiliging. Maar wat als het door verkeerd gebruik va AI misgaat?

Stel, een medewerker van een klantbedrijf "ABC" van ICT dienstverlener "XYZ" gebruikt AI onrechtmatig voor de analyse van gevoelige data, wat leidt tot een datalek/beveiligingsissue.

In dit scenario is voor het ICT bedrijf een gedegen AI beleid belangrijk. Het beleid beschermt XYZ goed d.m.v. door vooraf vastgestelde protocollen en overeenkomsten, die duidelijk maken dat alle gebruikers van AI-technologieën – zowel directe medewerkers van ABC als XYZ – verplicht zijn het AI-beleid te volgen.

Hiermee ligt de verantwoordelijkheid dus niet meer primair bij de ICT dienstverlener maar bij de (eind)klant en zijn medewerkers.

Wat houdt een goed AI Beleid in?
Goed beleid omvat bijvoorbeeld training, richtlijnen voor correct gebruik, en specifieke maatregelen bij overtredingen, waardoor de verantwoordelijkheid voor het misbruik duidelijk bij de overtreder ligt, niet bij de dienstverlener.

De EU AI Act

De nieuwe EU AI Act stelt strikte regels maar uiteraard dekken providers van AI tools zoals Microsoft zich in en nemen geen verantwoordelijkheid:

"Microsoft stimuleert het verantwoord gebruik van AI-technologieën en biedt richtlijnen en middelen om gebruikers en organisaties te helpen bij het navigeren door de ethische en juridische overwegingen die verbonden zijn aan het gebruik van AI.  Desalniettemin ligt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het voorkomen van misbruik van AI-tools, inclusief het publiceren van gevoelige informatie, bij de gebruikers en hun organisaties."

Bij wie ligt dan de verantwoordelijkheid?

Maar als ICT manager wil je ook geen verantwoordelijkheid voor ongereguleerd gebruik van AI (door klanten of medewerkers van klanten). Sterker nog; er is enorme aan effectief AI beleid dat de kans op problemen minimaliseert. Een goed AI Beleid zal de risico's voor de ICT dienstverlener minimaliseren.

Een doordacht AI-beleid

Een doordacht AI-beleid biedt een raamwerk voor het verantwoord gebruik van AI-technologieën, waarbij wordt gezorgd voor compliance met regelgeving en ethische normen, zoals uiteengezet in onze gids over AI-beleid en regelgeving.En dan hebben we het over een AI beleid dat geldt voor zowel de ICT leverancier/manager en de uiteindelijke (eind)client.

Hoe helpt AI Personeelstraining?

Stappen voor het ontwikkelen van een AI-beleid

 1. Doelstellingen Definiëren: Bepaal wat uw organisatie wil bereiken met AI Beleid binnen Managed ICT-services. Of het nu gaat om het beperken of verbieden van bepaalde tools, of juist het reguleren van juist gebruik, duidelijke doelstellingen en AI beleid zijn essentieel.
 2. Risicobeoordeling: Identificeer potentiële risico's die gepaard gaan met het gebruik van AI-technologieën, waaronder ethische overwegingen, privacykwesties, en beveiligingsuitdagingen. Onze AI Risk Management pagina biedt nuttige inzichten.
 3. Regelgeving en Compliance: Zorg ervoor dat uw AI-beleid in overeenstemming is met lokale en internationale wetgeving, waaronder de EU AI Act. WIj ondersteunen u daarbij.
 4. Implementatie en Training: Ontwikkel een implementatieplan dat training omvat voor uw personeel om ervoor te zorgen dat zij de vaardigheden hebben om met AI-technologieën te werken. Ontdek onze AI-trainingen op maat voor meer details.
 5. Monitoring en Evaluatie: Stel processen in voor het regelmatig beoordelen en bijwerken van uw AI-beleid om ervoor te zorgen dat het blijft voldoen aan de doelstellingen en zich aanpast aan nieuwe ontwikkelingen in technologie en regelgeving.

Een AI beleid is onmisbaar

AI Personeelstraining helpt bedrijven met:

 1. Het maken van AI beleid
 2. Het trainen van medewerkers in werken met AI
 3. Het implementeren van AI beleid
 4. Het juridisch up-to-date blijven m.b.t. AI regelgeving

Onze ondersteuning en consultancy is gefocust op de operationele, ethische en juridische implicaties van het gebruik van AI.

Wat kunnen wij voor u doen? Kies hieronder:

Minimaliseer risico's met AI

Het integreren van een robuust AI-beleid binnen Managed ICT-services is essentieel voor bedrijven die willen innoveren en floreren in het digitale tijdperk. Door het volgen van ons advies en stappenplan kunnen ICT bedrijven niet alleen technologische voordelen realiseren, maar ook de ethische en juridische risico's beter beheersen.

Kernpunten om mee te nemen:

 • AI-beleid is cruciaal voor het succesvol integreren van AI in Managed ICT-services.
 • Duidelijke doelstellingen, risicobeoordeling, en compliance met regelgeving zijn essentiële elementen van een effectief AI-beleid.
 • Regelmatige training en evaluatie zijn nodig om het AI-beleid relevant en effectief te houden.

Leer AI risico's te beheersen

Door dit formulier in te vullen geeft u ons toestemming de informatie op te slaan. Wij delen uw informatie niet.

Bent u geïnteresseerd in het visualiseren van hoe AI Personeelstraining uw bedrijfsprocessen en AI beleid kan verbeteren?

Neem contact met ons op voor een op maat gemaakte AI-beleidsanalyse en ontdek de onbegrensde mogelijkheden.

Veelgestelde vragen over AI risico's voor ICT bedrijven

FAQ 1: Wat is het directe risico voor een ICT bedrijf wanneer er geen AI beleid is?

Antwoord: Het directe risico voor een ICT-bedrijf zonder AI-beleid omvat juridische aansprakelijkheid en complianceproblemen. Zonder duidelijk beleid kan een bedrijf onbedoeld wetten en regelgeving schenden, zoals de EU AI Act, wat kan leiden tot boetes, rechtszaken, en reputatieschade. Dit risico verhoogt vooral als AI-technologieën verkeerd worden gebruikt of misbruikt, resulterend in privacyinbreuken of schade aan derden.

FAQ 2: Wat is het indirect risico voor een ICT bedrijf wanneer er geen AI beleid is?

Antwoord: Een indirect risico voor ICT-bedrijven betreft het verlies van klantvertrouwen en bedrijfswaarde wanneer medewerkers van klantbedrijven AI onjuist gebruiken. ICT-providers moeten zorgen dat ze geen verantwoordelijkheid dragen door een gedegen beleid. Dit beleid moet duidelijk maken dat alle gebruikers, inclusief medewerkers van klantbedrijven, zich moeten houden aan de AI-richtlijnen. Zonder zo'n beleid kan een bedrijf indirecte schade ondervinden, zoals verlies van klanten, verminderde marktpositie, en negatieve publiciteit, zelfs als het directe juridische gevolgen ontloopt.

AI Beleid & Trainingen

⭐⭐⭐⭐⭐
Ontdek wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen

Vertel me meer
WhatsApp