7 min read

De EU AI Act: een beleidsgids voor bedrijven

laatste update: februari 2024
De EU AI Act: een beleidsgids
De EU AI Act: een beleidsgids

Over AI en de Act

In de snel evoluerende wereld van Artificiële Intelligentie (AI), waar technologieën variërend van gepersonaliseerde gezondheidszorg tot zelfrijdende auto's en virtuele assistenten het dagelijks leven transformeren, groeit de zorg over de impact ervan op fundamentele rechten. De Europese Unie (EU) neemt een voortrekkersrol in door middel van de EU AI Act, een baanbrekende stap naar de regulering van AI om zowel innovatie te stimuleren als fundamentele waarden te beschermen.

De Kern van de EU AI Act

Deze wetgeving, bedoeld als het eerste omvangrijke kader voor AI-regulatie wereldwijd, streeft ernaar Europa te positioneren als een leidend centrum voor betrouwbare AI. Door het vaststellen van uniforme regels voor de ontwikkeling, distributie en het gebruik van AI binnen de EU, benadrukt de act het belang van veiligheid, respect voor fundamentele rechten en het bevorderen van een eengemaakte markt voor AI-technologieën.

Op wie heeft de EU AI Act impact?

De AI Act definieert rollen zoals aanbieders, gebruikers, importeurs, en distributeurs van AI, waardoor een heel breed spectrum van stakeholders verantwoordelijkheid draagt. De reikwijdte strekt zich zelfs uit tot partijen buiten de EU indien de AI-systemen binnen de EU worden gebruikt, wat de act een extraterritoriale invloed geeft.

Op wie heeft de EU AI Act impact?
Op wie heeft de EU AI Act impact?

Stappen naar Compliance

Voldoen aan alle wetgeving met AI beleid en tegelijkertijd alle voordelen van AI benutten; hoe doe je dat? AI Personeelstraining is uw specialist. Wij begeleiden u op uw reis door het steeds veranderende AI Compliance land.

 1. Modelinventarisatie: Bedrijven dienen te beginnen met het inventariseren van hun AI-gebruik en -ontwikkeling, en de geïdentificeerde modellen in een modelrepository op te nemen.
 2. Risicoclassificatie: Afhankelijk van het risiconiveau, variërend van onaanvaardbaar tot minimaal, zullen verschillende vereisten en maatregelen van toepassing zijn.
 3. Voorbereiding op Compliance: Het is cruciaal dat alle betrokken partijen stappen ondernemen om hun AI-praktijken in lijn te brengen met de nieuwe regels, om sancties te vermijden en te zorgen voor een veilig AI-gebruik.

Impact op de Financiële Sector

De financiële dienstverlening, een sector waarin AI een significante rol speelt, zal nauwgezet moeten navigeren door de risicoclassificatie en compliance-eisen van de EU AI Act, vooral in het licht van AI-toepassingen in kredietbeoordelingen en risicomanagement.

infographic- de solutions van AI personeelstraining
AI Personeelstraining Solutions
Voldoen aan alle wetgeving met AI beleid en tegelijkertijd alle voordelen van AI benutten; hoe doe je dat? AI Personeelstraining heeft het antwoord
Wij begeleiden u op uw reis door het steeds veranderende AI Compliance land.
Wij begeleiden u op uw reis door het steeds veranderende AI Compliance land.

AI Personeelstraining: uw Partner in AI Compliance

AI Personeelstraining is gespecialiseerd in het ondersteunen van bedrijven bij het navigeren door de complexiteit van AI-regulatie. Onze diensten omvatten op maat gemaakte beleidsontwikkeling en implementatieondersteuning om te voldoen aan de EU AI Act en het bevorderen van verantwoord AI-gebruik.

Hoe we dat doen?
AI Personeelstraining is een unieke speler op het gebied van AI-training en beleidsontwikkeling. Dit is wat voor uw organisatie kunnen betekenen:

 1. Medewerkers Training:
  We bieden op maatwerk trainingen met als doel uw medewerkers te leren werken met AI en te profiteren van de voordelen van AI en GPT. Dit omvat het schrijven van effectieve instructies voor AI, die bedrijfsprocessen optimaliseren en de efficiëntie verhogen. Lees meer over hoe wij medewerkers opleiden
 2. Hulp bij het opstellen van AI beleid:
  AI is niet alleen een technologische tool; het heeft ethische, juridische en operationele implicaties. We helpen bedrijven bij het opstellen van een AI-beleid dat deze overwegingen in acht neemt, zodat ze de voordelen van AI volledig kunnen benutten terwijl ze beschermd zijn tegen mogelijke risico's.Compliance met wetgeving (EU AI Act/AVG) staat daarbij centraal.
 3. Implementatie van AI-beleid:
  Een beleid op papier is slechts de eerste stap. We begeleiden bedrijven bij de daadwerkelijke implementatie van dit beleid in hun dagelijkse bedrijfsvoering.
 4. Juridische ondersteuning:
  Met de constant veranderende technologische landschap komt ook een evoluerende set van wet- en regelgeving. We helpen bedrijven juridisch up-to-date te blijven met betrekking tot AI, zodat ze altijd in overeenstemming zijn met de laatste regelgeving.

💡
Het is duidelijk dat AI een integraal onderdeel is van de toekomst van het bedrijfsleven. Met de komst van de EU AI Act, de nieuwe EU-regulering en wetgeving rond AI, is het essentieel voor bedrijven om voorbereid te zijn en een duidelijk, weloverwogen AI-beleid te hebben en dit te implementeren. AI Personeelstraining is er om u bij elke stap van dit proces te begeleiden.

meer info over het opstellen van AI beleid

Door dit formulier in te vullen geeft u ons toestemming de informatie op te slaan. Wij delen uw informatie niet.

Laat AI Personeelstraining u helpen AI beleid te maken

De EU AI Act is een belangrijke mijlpaal op het gebied van AI-regelgeving en innovatie. Om ervoor te zorgen dat de voordelen van AI volledig worden gerealiseerd, terwijl fundamentele rechten en gebruikersveiligheid worden beschermd, is het belangrijk dat organisaties nu handelen, hun risico's beoordelen en beginnen met de voorbereiding op de veranderingen die de AI Act met zich mee zal brengen.

Wij helpen u graag bij het opstellen van uw AI beleid

Door dit te doen, kunnen organisaties zich bewegen naar een meer veilige en betrouwbare AI-omgeving, waardoor ze kunnen profiteren van deze transformerende technologie.

Doe de gratis AI Scan

Reageren? Dat kan via Linkedin

Veelgestelde vragen over AI en de EU Act

FAQ 1: Wat is de EU AI Act en wat betekent dit voor bedrijven?
Antwoord:
De EU AI Act is een wetgevend initiatief van de Europese Unie om de ontwikkeling, distributie en het gebruik van Kunstmatige Intelligentie (AI) binnen de EU te reguleren. Het doel is om Europa te positioneren als een wereldwijd centrum voor betrouwbare AI door het vaststellen van uniforme regels die veiligheid en respect voor fundamentele rechten en waarden garanderen, en tegelijkertijd investeringen en innovatie in AI te stimuleren. Cruciaal is dat bedrijven een duidelijk AI-beleid moeten hebben om te voldoen aan deze regelgeving, wat zorgt voor de veilige en verantwoorde inzet van AI-technologieën.

FAQ 2: Op wie heeft de EU AI Act impact?
Antwoord:
De EU AI Act heeft impact op een uitgebreid spectrum van stakeholders, waaronder aanbieders, gebruikers, importeurs, distributeurs en fabrikanten van AI-modellen. Deze regelgeving is van toepassing op iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling en implementatie van AI-systemen binnen de EU, alsook op aanbieders en gebruikers van AI-systemen buiten de EU, indien de AI-systemen bedoeld zijn voor gebruik binnen de EU. AI Personeelstraining kan organisaties ondersteunen bij het ontwikkelen van een AI-beleid dat voldoet aan deze uitgebreide regelgeving.

FAQ 3: Hoe kunnen bedrijven voldoen aan de EU AI Act?
Antwoord:
Bedrijven kunnen voldoen aan de EU AI Act door allereerst te beoordelen of en hoe ze AI-modellen gebruiken of ontwikkelen en deze modellen in een modelrepository op te nemen. Vervolgens is het essentieel de AI-modellen te classificeren op basis van risico, van onaanvaardbaar tot minimaal, en passende maatregelen te treffen. Een cruciale stap hierin is het opstellen van een AI-beleid dat ethische, juridische en operationele overwegingen integreert. AI Personeelstraining is gespecialiseerd in het bieden van deze ondersteuning, inclusief training van medewerkers, het ontwikkelen van beleid, en hulp bij de implementatie ervan, om zo te zorgen voor compliance met de EU AI Act en andere relevante wetgeving.

AI Personeelstraining

⭐ Ontdek hoe wij u helpen met het maken van AI beleid ⭐

Ja,ik wil meer weten
AI Personeelstraining on LinkedIn: De EU AI Act: een beleidsgids voor bedrijven
De Kern van de EU AI Act Deze wetgeving, bedoeld als het eerste omvangrijke kader voor AI-regulatie wereldwijd, streeft ernaar Europa te positioneren als een…

De auteur, B.N van der Laan, heeft voor zijn Masteropleiding uitgebreid onderzoek gedaan naar Artificial Intelligence in Anti Money Laundering

WhatsApp