11 min read

Kunstmatige Intelligentie en Verzekeringen: de toekomst van risicobeoordeling en klantbetrokkenheid

AI transformeert de verzekeringssector door risicobeoordeling, klantbetrokkenheid en operationele efficiëntie te verbeteren voor een innovatieve toekomst.
Hoe Kunstmatige Intelligentie de Verzekeringswereld zal veranderen

Artificial Intelligence of Kunstmatige Intelligentie (AI) heeft nu al een revolutie veroorzaakt in verschillende sectoren industrieën en de verzekeringssector is daarop geen uitzondering. Sterker nog, de verzekeringssector zal op vele gebieden de voordelen van AI kunnen benutten.

De Impact van Kunstmatige Intelligentie op de Verzekeringssector

Verzekeraars ontdekken steeds meer de mogelijkheden van AI om risico's beter te voorspellen en beoordelen, klantbetrokkenheid te verbeteren en operationele efficiëntie te verhogen. In diverse trainingen hebben we met de deelnemers de belangrijkste toepassingen van AI in de verzekeringssector al besproken en hebben we laten zien hoe deze technologie de industrie naar een nieuw tijdperk van innovatie en groei leidt. Maar we bespreken ook altijd de risico's zoals bias in algoritmes.

Wat zal AI in de verzekeringssector gaan betekenen?

Kunstmatige Intelligentie (AI) zal dus alleen maar grotere impact krijgen op de verzekeringssector, het zal de sector naar verwachting zelfs enorm veranderen met toepassingen die variëren van betere fraudeopsporing tot het voorspellen van risico en klantbehoeften en het verbeteren van de klantbeleving.

AI training is voor alle afdelingen binnen verzekeringsmaatschappijen nuttig

AI en Risicobeoordeling: Een Nauwkeurigere en Snellere Benadering

Verzekeren is natuurlijk grotendeels gebaseerd op statistiek en het analyseren van data. AI is daar goed in.....hier zijn enkele voorbeelden van hoe AI de verzekeringsindustrie verder zal veranderen:

Geautomatiseerde Gegevensverwerking en Analyse

Een van de belangrijkste toepassingen van AI in de verzekeringssector is de mogelijkheid om enorme hoeveelheden gegevens te verwerken en analyseren.

Verzekeraars kunnen AI-algoritmen en machine learning-modellen gebruiken om patronen en trends te identificeren, wat resulteert in een nauwkeurigere en snellere risicobeoordeling. Hierdoor kunnen verzekeraars beter geïnformeerde beslissingen nemen bij het accepteren van nieuwe klanten, het bepalen van premies en het beoordelen van claims.

Wat betreft Risicobeoordeling: AI kan heel goed worden gebruikt om de risicobeoordeling in verzekeringsacceptatie te verbeteren. Bijvoorbeeld, machine learning-algoritmen kunnen worden gebruikt om gegevens uit verschillende bronnen te analyseren, waaronder sociale media en zelfs IoT-apparaten, om een beter inzicht te krijgen in het risicoprofiel van een klant[4]. Maar met die technologie komen er ook ethische kwesties om de hoek kijken. Daarover later mee.

Fraudedetectie en -preventie door AI

AI Fraudedetectie en -preventie

AI kan en wordt al ingezet om fraudeopsporing in verzekeringsclaims te verbeteren. Bijvoorbeeld, machine learning-algoritmen kunnen worden getraind om patronen in claimgegevens te identificeren die duiden op fraude[1]. Door het analyseren van gegevens uit verschillende bronnen, kunnen AI-systemen verdachte activiteiten en anomalieën detecteren die op fraude kunnen wijzen. Dit stelt verzekeraars beter in staat om proactief op te treden en potentiële verliezen te beperken.

In de snel evoluerende wereld van kunstmatige intelligentie (AI) staat het opstellen van een doordacht AI-beleid centraal voor organisaties die de voordelen van deze technologie willen benutten

AI en Klantbetrokkenheid: Het Niveau van Dienstverlening Verhogen

Chatbots en Virtuele Assistenten

Een bekend voorbeeld, maar zeker van toepassing; AI-gestuurde chatbots en virtuele assistenten (zowel intern als voor klanten) zijn uitstekende hulpmiddelen voor verzekeraars om de service en klantbetrokkenheid te verbeteren. Deze systemen kunnen 24/7 beschikbaar zijn om vragen van klanten te beantwoorden, polissen aan te bevelen en zelfs claims af te handelen. Dit vermindert de druk op menselijke medewerkers en verbetert de algehele klanttevredenheid. Maar training van medewerkers is essentieel bij het behalen van doelen.

Artificial Intelligence Leren

Klassikaal | Part-Time | Docent op Master niveau

Betere claimverwerking

AI kan worden gebruikt om de claimverwerking (gedeeltelijk) te automatiseren, waardoor de tijd en kosten die gepaard gaan met handmatige verwerking worden verminderd. Bijvoorbeeld, chatbots kunnen worden ingezet om eenvoudige vragen over claims af te handelen, waardoor menselijke agenten vrijkomen om complexere zaken te behandelen[2].

Voorspellende Analyse

Voorspellende analyse, mogelijk gemaakt door AI en machine learning, stelt verzekeraars in staat om toekomstige trends en risico's beter te begrijpen. Dit helpt bij het anticiperen op en plannen voor veranderende marktomstandigheden, het ontwikkelen van effectievere producten en diensten en het optimaliseren van bedrijfsprocessen en premies.

AI voorspellende analyse

Gepersonaliseerde Diensten en Aanbiedingen

De analyses van AI kunnen ook worden gebruikt om klantbehoeften en -voorkeuren te voorspellen, waarzoals gezegd door verzekeraars meer gepersonaliseerde producten en diensten kunnen aanbieden. Bijvoorbeeld, machine learning-algoritmen kunnen worden gebruikt om klantgegevens te analyseren en patronen te identificeren die aangeven dat een klant in de toekomst waarschijnlijk een claim zal indienen.

Met behulp van AI zullen verzekeraars dus een dieper inzicht krijgen in de behoeften en voorkeuren van hun klanten. Dit maakt het mogelijk om diensten en aanbiedingen op maat te creëren die echt aansluiten bij de unieke behoeften van elke klant. Denk hierbij aan op maat gemaakte verzekeringspakketten, dynamische premies op basis van individuele risicoprofielen en aanbiedingen die gericht zijn op specifieke levensgebeurtenissen.

AI en Operationele Efficiëntie: Kostenbesparing en Procesoptimalisatie

Procesautomatisering

Verzekeraars kunnen AI toepassen om repetitieve en tijdrovende taken te automatiseren, zoals gegevensinvoer, documentverwerking en routinematige klantcommunicatie. Dit resulteert in aanzienlijke kostenbesparingen en stelt medewerkers in staat zich te concentreren op meer strategische en waardevolle taken.

AI trainingen op maat

Conclusie: AI als Drijvende Kracht Achter Innovatie en Groei in de Verzekeringssector

Kunstmatige intelligentie heeft nu al een aanzienlijke impact op de verzekeringssector en biedt verzekeraars ongekende mogelijkheden om risicobeoordeling, klantbetrokkenheid en operationele efficiëntie te verbeteren. Naarmate AI-technologieën verder evolueren, zullen verzekeraars die deze innovaties omarmen en integreren in hun bedrijfsmodellen beter gepositioneerd zijn om te gedijen in een steeds competitievere markt.

In de toekomst zal de rol van AI in de verzekeringssector een enorme vlucht nemen, aangezien bedrijven de voordelen van deze technologie blijven ontdekken en benutten. Verzekeraars die erin slagen om AI op een effectieve, ethische en verantwoorde manier toe te passen en hun medewerkers te trainen zullen profiteren van een concurrentievoordeel en een grotere kans op succes in de snel veranderende wereld van verzekeringen.

Artificial Intelligence Leren

Klassikaal | Part-Time | Docent op Master niveau

Onze AI Opleidingen | AI Personeelstraining
AI Personeelstrainingen biedt een breed scala aan AI gerelateerde opleidingen, personeelstrainingen en workshops aan

Ethische Overwegingen bij AI en verzekeringen

Zoals bij elke (nieuwe) technologie zijn er ethische overwegingen verbonden aan het gebruik van AI in de verzekeringssector. Bijvoorbeeld, er bestaat een risico dat AI-algoritmen vooringenomenheid of discriminatie kunnen bestendigen als ze niet zorgvuldig worden ontworpen en geïmplementeerd[6].

Juridische Begeleiding in AI: Uw Kompas door het Regelgevingslandschap en AVG-Conformiteit

In een snel veranderende technologische wereld is het begrijpen en navigeren door de wettelijke kaders rondom kunstmatige intelligentie (AI) cruciaal. Organisaties die AI-technologieën in hun bedrijfsvoering opnemen, staan voor de uitdaging om zich aan te passen aan een steeds veranderende juridische omgeving. Een van de meest kritieke aspecten hierbij is de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

AI Personeelstraining speelt een sleutelrol door ondernemingen te voorzien van de noodzakelijke juridische begeleiding. Wij zorgen ervoor dat uw bedrijf niet alleen voldoet aan de meest recente wet- en regelgeving, waaronder de AVG, maar ook ethische best practices in de AI-sector volgt. Op deze manier kunt u met vertrouwen de mogelijkheden van AI verkennen en benutten.

Al met al staat wel vast dat AI de verzekeringsindustrie verder zal revolutioneren door de efficiëntie te verbeteren, de kosten te verlagen en klanten meer gepersonaliseerde producten en diensten te bieden.

Ethische Overwegingen bij AI en verzekeringen

Vijf Manieren waarop AI Personeelstraining Verzekeringsmaatschappijen en hun Medewerkers kan helpen

Het succesvol gebruik van AI binnen een organisatie staat of valt met het opstellen van een goed AI beleid. Daarnaast is een gedegen opleidingsprogramma van medewerkers geen 'nice to have' maar 'must'. Daarom ligt de focus van onze oplossingen in oa. de vorm van workshops en opleidingen voor medewerkers van verzekeringsmaatschappijen op onder andere:

 1. Efficiënte Fraudeopsporing: AI Personeelstraining leert uw medewerkers hoe ze geavanceerde machine learning-algoritmen kunnen gebruiken om frauduleuze activiteiten sneller en nauwkeuriger te identificeren.
 2. Verbeterde Risicobeoordeling: Onze trainingen bieden inzicht in het gebruik van AI voor het analyseren van complexe datasets, om een nauwkeuriger risicoprofiel van klanten te creëren. Dit stelt verzekeraars in staat om beter geïnformeerde beslissingen te nemen.
 3. Gepersonaliseerde Klantenservice: AI Personeelstraining leert uw team hoe ze AI-gestuurde chatbots en virtuele assistenten kunnen gebruiken in hun dagelijkse werkzaamheden om klanten op een meer persoonlijke en efficiënte manier te bedienen, wat leidt tot een verbeterde klantbeleving.
 4. Voorspellende Analyse voor Productontwikkeling: Onze cursussen omvatten modules over voorspellende analyse, waardoor uw medewerkers leren hoe ze toekomstige markttrends en klantbehoeften kunnen voorspellen. Dit is cruciaal voor het ontwikkelen van verzekeringsproducten die voldoen aan de behoeften van de klant.
 5. Ethische en Juridische Compliance: AI brengt ethische en juridische uitdagingen met zich mee. AI Personeelstraining biedt modules die medewerkers bewust maken van deze kwesties en hen trainen in het ethisch en verantwoord gebruik van AI-technologieën.
infographic- de solutions van AI personeelstraining

Door te investeren in AI-training via AI Personeelstraining, kunnen verzekeringsmaatschappijen niet alleen hun operationele efficiëntie verbeteren, maar ook een concurrentievoordeel behalen in een steeds meer door data gedreven industrie.

Je kunt commentaar geven op dit artikel via onze Linkedin pagina.

Follow on LinkedIn

AI Beleid & Trainingen

⭐⭐⭐⭐⭐Ontdek wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen

Vertel me meer

Veel gestelde vragen over AI en verzekeringen

Hoe helpt AI bij het verbeteren van risicobeoordeling in de verzekeringssector?
AI helpt bij het verwerken en analyseren van grote hoeveelheden gegevens, waardoor verzekeraars nauwkeurigere en snellere risicobeoordelingen kunnen uitvoeren.

Hoe verbetert AI de klantbetrokkenheid in de verzekeringsbranche?
AI-gestuurde chatbots en getrainde medewerkers zorgen voor een betere klantenservice, terwijl AI-analyse van klantgegevens leidt tot gepersonaliseerde diensten en aanbiedingen die beter aansluiten bij de behoeften van individuele klanten.

Op welke manieren draagt AI bij aan operationele efficiëntie in de verzekeringssector?
AI kan repetitieve en tijdrovende taken automatiseren, zoals gegevensinvoer en documentverwerking, wat resulteert in kostenbesparingen.

Bronnen in APA7

 1. Equinix. (2018, March 19). AI, IoT, Blockchain en de toekomst van verzekeren. https://blog.equinix.com/blog/2018/03/19/ai-iot-blockchain-en-de-toekomst-van-verzekeren/
 2. CMWeb. (n.d.). 5 thema’s in AI die de financiële functie gaan veranderen. https://www.cmweb.nl/116544/5-themas-in-ai-die-de-financiele-functie-gaan-veranderen
 3. Techopedia. (n.d.). Hoe AI en cloud computing de verzekeringsbranche revolutioneren. https://www.techopedia.com/nl/hoe-ai-en-cloud-computing-de-verzekeringsbranche-revolutioneren
 4. Monstar Lab. (n.d.). Machine learning in insurance: The realistic & rewarding approach to provide better personalised offerings. https://monstar-lab.com/nl/blog/machine-learning-in-insurance-the-realistic-rewarding-approach-to-provide-better-personalised-offerings/
 5. Verbond van Verzekeraars. (n.d.). Catelijne Muller over AI en het ethisch kader. https://www.verzekeraars.nl/publicaties/longreads/catelijne-muller-over-ai-en-het-ethisch-kader
 6. Autoriteit Financiële Markten (AFM) & De Nederlandsche Bank (DNB). (2019). Verkenning van AI in de Nederlandse verzekeringssector. Autoriteit Financiële Markten. https://www.afm.nl/~/profmedia/files/rapporten/2019/afm-dnb-verkenning-ai-verzekeringssector.pdf

WhatsApp