10 min read

Creëer een Bloom's Taxonomie met ChatGPT

Creëer een Bloom's Taxonomie met ChatGPT

Wat houdt Bloom's Taxonomie in?

Bloom's Taxonomy, ontwikkeld door Benjamin Bloom en andere onderwijspsychologen in 1956, is een kader voor het categoriseren van educatieve doelen. Het is bedoeld om leraren en opvoeders te helpen bij het structureren van hun lesgeven en het beoordelen van de leerresultaten van studenten. Bloom's Taxonomy is door de jaren heen aangepast, maar de kernprincipes blijven relevant.

De oorspronkelijke taxonomie van Bloom

De oorspronkelijke taxonomie bestaat uit zes hiërarchische niveaus van cognitieve vaardigheden:

 1. Kennis: Het vermogen om feiten, termen, concepten en basisideeën te herinneren of te herkennen.
 2. Begrip: Het vermogen om de betekenis van wat geleerd is te begrijpen en te interpreteren, inclusief het vertalen, samenvatten en extrapoleren van informatie.
 3. Toepassing: Het vermogen om geleerde informatie toe te passen in nieuwe situaties, door concepten toe te passen op oplossingen voor problemen.
 4. Analyse: Het vermogen om informatie in onderdelen op te splitsen en relaties of organisatiepatronen te begrijpen.
 5. Synthese: Het vermogen om elementen samen te voegen om een nieuw geheel te vormen, vaak door het creëren van nieuwe patronen of het formuleren van nieuwe ideeën.
 6. Evaluatie: Het vermogen om oordelen te vormen over de waarde van ideeën of materialen, gebaseerd op criteria of normen.

In 2001 werd een herziene versie van Bloom's Taxonomie gepresenteerd, die een aantal wijzigingen bevatte. De drie hoogste niveaus (analyse, synthese, evaluatie) werden geherstructureerd en omgedoopt tot analyseren, evalueren en creëren (creativiteit bovenaan plaatsend in plaats van evaluatie).Er werden werkwoorden van gemaakt.

de taxonomie van Bloom
de taxonomie van Bloom

Bloom's Taxonomy wordt vaak voorgesteld als een piramide om de hiërarchische aard van deze vaardigheden te illustreren, met kennis als basis en de meer complexe vaardigheden aan de top. Dit model wordt wereldwijd gebruikt in onderwijs en training om lesplannen en curriculumontwikkeling te ondersteunen. Het stimuleert opvoeders om verder te gaan dan het louter aanleren van feiten, en studenten aan te moedigen om kritisch te denken, te analyseren, en creatief te zijn.

💡
In Nederland wordt Bloom's taxonomie vaak gebruikt als een raamwerk om leeractiviteiten te structureren en om zowel docenten als studenten te helpen inzicht te krijgen in de diepte van het leerproces. Het wordt gezien als een effectief hulpmiddel om kritisch denken en levenslang leren te bevorderen.

Maak een Bloom Taxonomie met ChatGPT of andere AI Chatbot

Gebruik ChatGPT of uw favoriete AI-chatbot om de volgende instructies te gebruiken voor het creëren van uw eigen Bloom's Taxonomie. Vervang gewoon elke haakje met de informatie voor elke rubriek.

Bloom’s Taxonomie Prompt

Gebruik deze prompt: vul tussen [ en ] uw specifieke variabelen in

Neem de rol van ervaren docent en curriculumontwikkelaar met deskundigheid in het ontwikkelen van leerframeworks. Creëer een Bloom’s Taxonomie voor [leerjaar en vak] voor studenten/leerlingen die [onderwerp] studeren, met [aantal] activiteiten voor elk niveau van Bloom’s Taxonomie. Formatteer dit als een lijst met opsommingstekens.

Voorbeeld Prompt

Neem de rol van een ervaren docent en curriculumontwikkelaar met deskundigheid in het ontwikkelen van leerframeworks. Creëer een Bloom’s Taxonomie voor kinderen die leren rekenen/wiskunde gaan leren in groep 8 van de lagere school die breuken bestuderen, met 3 activiteiten voor elk niveau van Bloom’s Taxonomie. Formatteer dit als een lijst met opsommingstekens.

Creëer een Bloom's Taxonomie met AI chatbot

Maak de Instructie Werkbaar voor uzelf

 • Gebruik een gestructureerd plan of een set van richtlijnen om een set van specifieke activiteiten te creëren.
 • Creëer uitgelijnde doelstellingen die samengaan met de overeenkomstige activiteiten en niveaus van Bloom’s Taxonomie.

Vraag verder

Vraag ChatGPT om eventuele beoordelingen of aanpassingen die u nodig heeft op te nemen. U kunt verschillende delen van verschillende activiteiten differentiëren, of de chatbot de activiteit volledig laten aanpassen om beter aan te sluiten bij de behoeften en interesses van uw studenten.

Breid uit met ChatGPT

Schakel opnieuw de hulp van ChatGPT in om een van de activiteiten die het heeft aanbevolen uit te breiden. In dit voorbeeld, als het een "Breuken Geheugenspel" of een "Breuken Receptenproject" voorstelt, vraag dan om hulp bij het maken van de kaarten, of specifieke receptideeën die geschikt en aantrekkelijk zouden zijn voor leerlingen van groep 4.

💡
Gebruik ChatGPT of uw favoriete AI-chatbot om de zojuist gegeven prompt te gebruiken voor het creëren van uw eigen Bloom's Taxonomie. Vervang gewoon elke haakje met de informatie voor elke rubriek.

Bloom’s Taxonomie Instructie

U bent een ervaren docent en curriculumontwikkelaar met deskundigheid in het ontwikkelen van leerframeworks. Creëer een Bloom’s Taxonomie voor [leerjaar en vak] studenten die [onderwerp] studeren, met [aantal] activiteiten voor elk niveau van Bloom’s Taxonomie. Formatteer dit als een lijst met opsommingstekens.

Voorbeeld Instructie

U bent een ervaren docent en curriculumontwikkelaar met deskundigheid in het ontwikkelen van leerframeworks. Creëer een Bloom’s Taxonomie voor wiskundestudenten van groep 4 die breuken bestuderen, met 3 activiteiten voor elk niveau van Bloom’s Taxonomie. Formatteer dit als een lijst met opsommingstekens.

Dit is een voorbeeld van hoe een ingevulde prompt er uit ziet. Het antwoord is uitgebreid en laten we hier niet zien, maar is voor docenten een uitstekende manier om snel en effectief een Bloom’s Taxonomie te maken.

Training ChatGPT voor docenten

Is ChatGPT een vloek voor het onderwijs? Niet met deze training voor docenten, waarin we docenten leren hoe ze studenten kunnen begeleiden in het omgaan met ChatGPT. Meer info

Inschrijven

Maak de Instructie Werkbaar voor u persoonlijk

Gebruik uw favoriete framework om een set van uitgelijnde activiteiten te creëren.

Creëer uitgelijnde doelstellingen die samengaan met de overeenkomstige activiteiten en niveaus van Bloom’s Taxonomie.

Vraag ChatGPT om eventuele beoordelingen of aanpassingen die u nodig heeft op te nemen. U kunt verschillende delen van verschillende activiteiten differentiëren, of de chatbot de activiteit volledig laten aanpassen om beter aan te sluiten bij de behoeften en interesses van uw studenten.

Schakel de hulp van ChatGPT in om een van de activiteiten die het heeft aanbevolen uit te breiden. In dit voorbeeld, als het een "Breuken Geheugenspel" of een "Breuken Receptenproject" voorstelt, vraag dan om hulp bij het maken van de kaarten, of specifieke receptideeën die geschikt en aantrekkelijk zouden zijn voor leerlingen van groep 8.

AI bespaart je als docent veel tijd en helpt enorm

Concluderend, het gebruik van AI-chatbots zoals ChatGPT en Google Bard in het onderwijs, met name voor het ontwikkelen van een gedegen begrip van Bloom's Taxonomie en het creëren van effectieve leeractiviteiten, opent nieuwe deuren voor innovatie en effectiviteit in het onderwijs.

Docenten kunnen deze technologie (gratis) gebruiken om hun lessen te verrijken, gepersonaliseerde leerervaringen te bieden en zelfs hun eigen professionele ontwikkeling te verbeteren. De integratie van AI in het curriculumontwikkelingsproces biedt een unieke kans om lesgeven dynamischer, inclusiever en aangepast aan de behoeften van de 21e-eeuwse leerling te maken.

Training ChatGPT voor docenten
Is ChatGPT een vloek voor het onderwijs? Niet met deze training voor docenten, waarin we docenten leren hoe ze studenten kunnen begeleiden in het omgaan met ChatGPT.
💡
"Traditionele lesmethoden en AI-ondersteunde lesmethoden zijn in verschillende studies vergeleken. AI heeft het potentieel om diverse educatieve elementen of hulpmiddelen te verbeteren, waaronder gepersonaliseerd leren, adaptieve beoordelingen, intelligente tutorensystemen en hulpmiddelen voor klasmanagement. AI-assistenten kunnen routinematige onderwijstaken verminderen, leraren voorzien van aanbevelingen voor de behoeften van hun studenten en leraren helpen bij reflectie, planning en verbetering van hun praktijk. AI-technologieën kunnen ook worden gebruikt om de prestaties of resultaten van leraren beter te voorspellen of te beoordelen."

Word als Docent AI expert

Bent u een docent die geïnteresseerd is in het verkennen van de mogelijkheden van AI in het onderwijs? Wilt u leren hoe u ChatGPT en andere AI-hulpmiddelen effectief kunt inzetten in uw lessen? Meld u dan nu aan voor onze ChatGPT-training speciaal ontworpen voor docenten. In deze training leert u hoe u AI kunt gebruiken om uw lesplannen te verrijken, onderwijsinhoud te personaliseren en uw studenten te betrekken bij hun leerproces. Neem de stap om een voorloper te worden in het onderwijzen met de technologie van de toekomst. Schrijf u vandaag nog in en transformeer uw manier van lesgeven!

Schrijf u nu in voor de ChatGPT training voor docenten

Inschrijven voor een opleiding


word AI expert met AI Personeelstraining

Veelgestelde Vragen

Wat is Bloom's Taxonomie?
Bloom's Taxonomie, ontwikkeld door Benjamin Bloom en andere onderwijswetenschappers in 1956, is een raamwerk voor het categoriseren van onderwijsdoelen. Het is bedoeld om leraren en opvoeders te helpen bij het structureren van hun onderwijs en het beoordelen van leerresultaten van studenten. Bloom's Taxonomie is door de jaren heen herzien, maar de kernprincipes blijven relevant.

Hoe is Bloom's Taxonomie gestructureerd?
De originele taxonomie bestaat uit zes hiërarchische niveaus van cognitieve vaardigheden: Kennis, Begrip, Toepassing, Analyse, Synthese en Evaluatie. In 2001 werd een herziene versie gepresenteerd met enkele veranderingen, waaronder het hernoemen van de drie hoogste niveaus naar Analyseren, Evalueren en Creëren, met creativiteit bovenaan.

Hoe kan Bloom's Taxonomie in het onderwijs worden gebruikt?
Bloom's Taxonomie wordt wereldwijd gebruikt in het onderwijs en de training om lesplannen en curriculumontwikkeling te ondersteunen. Het stimuleert opvoeders om verder te gaan dan het louter aanleren van feiten, en moedigt studenten aan om kritisch te denken, te analyseren en creatief te zijn. Het is een effectief instrument voor het bevorderen van kritisch denken en levenslang leren.

Hoe kunnen leraren hun eigen Bloom's Taxonomie creëren met ChatGPT?
Leraren kunnen ChatGPT of hun favoriete AI-chatbot gebruiken om een Bloom's Taxonomie te creëren door een gestructureerde prompt te volgen. Dit omvat het definiëren van specifieke variabelen zoals de graad en het onderwerp, het onderwerp van studie, en het aantal activiteiten voor elk niveau van Bloom's Taxonomie. Het formaat moet een lijst met opsommingstekens zijn.

Wat zijn de voordelen van het gebruik van AI-chatbots zoals ChatGPT in het onderwijs?
AI-chatbots zoals ChatGPT en Google Bard kunnen leraren tijd besparen en aanzienlijk helpen in het onderwijs. Ze kunnen gratis worden gebruikt om lessen te verrijken, gepersonaliseerde leerervaringen te bieden en zelfs de professionele ontwikkeling van leraren te verbeteren. De integratie van AI in het curriculumontwikkelingsproces maakt onderwijs dynamischer, inclusiever en aangepast aan de behoeften van de leerlingen van de 21e eeuw.

AI Personeelstraining

⭐ Ontdek wat wij voor u als docent kunnen betekenen ⭐

Ja,ik wil meer weten

Bronnen

 1. Didau, D. (n.d.). Didau's Taxonomy. The Learning Spy. Retrieved from https://learningspy.co.uk/featured/didaus-taxonomy/
 2. Lemov, D. (n.d.). Bloom's Taxonomy Pyramid Problem. Teach Like a Champion. Retrieved from https://teachlikeachampion.com/blog/blooms-taxonomy-pyramid-problem/
 3. Krathwohl, D. R. (2002). A Revision of Bloom's Taxonomy: An Overview. Theory Into Practice, 41(4), 212–218. Retrieved from https://www.depauw.edu/files/resources/krathwohl.pdf
 4. Rasmussen, J., & Säljö, R. (2023). Revisiting Bloom's Taxonomy for Technology-Enhanced Learning. Computers & Education, 200, 104447. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2023.104447. Retrieved from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2530380523000072

WhatsApp