15 min read

AI transformeert advocatuur: meer tijd voor complex werk

AI transformeert advocatuur
AI transformeert advocatuur

AI transformeert de advocatuur door routinewerk te automatiseren. Dit geeft advocaten meer tijd om zich te concentreren op complexer werk, zoals strategie en creativiteit.

De snelle opkomst van AI heeft dus grote gevolgen voor advocatenkantoren. AI kan het werk van advocaten op verschillende manieren automatiseren en verbeteren.

De interactie tussen juristen en generatieve AI brengt nieuwe ideeën en inzichten voort, dankzij AI's toegang tot een veel uitgebreider spectrum van bronnen dan een mens zou kunnen bevatten. Dit resulteert vaak tot inspiratie en invalshoeken die een advocaat zelf misschien nooit zou bedenken.

Efficiënter onderzoek en synthese leiden sneller tot de kern van juridische vraagstukken, waardoor advocaten meer tijd overhouden voor hun daadwerkelijke vak. Het effectief inzetten van de juiste tools bevordert de menselijke creativiteit en verrijkt inhoudelijk het werk in de advocatuur.
Directe inzet van AI in de dagelijkse praktijk van juristen
Directe inzet van AI in de dagelijkse praktijk van juristen

Directe inzet van AI in de dagelijkse praktijk van juristen

AI kan op vele verschillende manieren direct ingezet worden in de dagelijkse praktijk van advocatenkantoren. Enkele voorbeelden zijn:

 • Juridisch onderzoek : AI kan worden gebruikt om grote hoeveelheden juridische informatie te doorzoeken en samen te vatten. Dit kan advocaten helpen om snel en efficiënt de juiste informatie te vinden voor hun cases.
 • Documentgeneratie: AI kan worden gebruikt om voorlopige versies van contracten, brieven en andere juridische documenten te genereren. Dit zal advocaten helpen om tijd te besparen en de kwaliteit van hun werk te verbeteren.
 • Data-analyse: AI kan worden gebruikt om grote hoeveelheden data te analyseren en trends te identificeren. Dit helpt advocaten om betere beslissingen te nemen en hun klanten beter te adviseren.
 • Chatbots en Agents:  AI-chatbots en Agents kunnen worden getraind op een specifieke casus. Zo’n agent weet dan alles van de zaak en kan vragen beantwoorden van de jurist, onderzoek en zich verder verdiepen in de casus.
 • Legal analytics: AI kan worden gebruikt om juridische data te analyseren en inzichten te genereren. Dit kan advocaten helpen om de kansen en risico's van hun cliënten beter in te schatten en betere beslissingen te nemen.

Een 100% veilige AI voor advocaten? Dat kan

💡
De privacy van uw cliënten en data gewaarborgd met uw eigen lokale AI assistent
In de advocatuur is uiteraard privacy van het grootste belang. Gevoelige informatie (van cliënten) mag nooit onbeveiligd in de cloud terechtkomen. Met onze lokale AI-implementatie kiest u voor een 100% veilige oplossing die uw data binnen uw eigen netwerk bewaart. Uw eigen slimme chatbot die niet communiceert met 'buiten'.

Onze specialisten helpen u bij het bouwen van uw eigen lokale AI-systeem, op maat gemaakt voor uw specifieke juridische behoeften. Niets wordt gedeeld met bedrijven als Google of Microsoft. Zo heeft u volledige controle over uw data en kunt u er zeker van zijn dat alle info altijd vertrouwelijk blijft.

Een lokale AI-oplossing biedt u:

Onafhankelijkheid van derde partijen!
Volledige controle over uw data: Uw data wordt nooit gedeeld met externe partijen en blijft altijd binnen uw eigen netwerk.
Verhoogde veiligheid: Lokale AI-systemen zijn minder kwetsbaar voor cyberaanvallen dan cloudgebaseerde oplossingen.
Eenvoudige naleving van privacywetgeving: Met lokale AI kunt u er zeker van zijn dat u voldoet aan alle geldende privacywetgeving, zoals de AVG.
Gegarandeerde prestaties: Lokale AI-systemen zijn sneller en betrouwbaarder dan cloudgebaseerde oplossingen, omdat ze geen last hebben van internetvertragingen of bandbreedtebeperkingen.

Inefficiënte juridische procedures? Wij helpen!
Zet jouw bedrijf op pole position in de AI-race

💡
AI verbetert juridisch onderzoek: AI kan snel en nauwkeurig relevante wetten, jurisprudentie en academische artikelen vinden, waardoor advocaten meer tijd hebben voor complexere taken.

Betrouwbaarheid van AI-systemen

De betrouwbaarheid van AI-systemen is een belangrijke factor voor advocatenkantoren. Advocaten moeten er zeker van kunnen zijn dat de informatie die ze uit AI-systemen ontvangen, juist en betrouwbaar is.

De betrouwbaarheid van AI-systemen hangt af van een aantal factoren, waaronder de kwaliteit van de data waarop het systeem is getraind, de complexiteit van het probleem dat het systeem moet oplossen en de mate van transparantie van het systeem. Wij zorgen voor een AI die aan alle eisen voldoet.

AI kan juristen helpen bij de research en hen inspireren tijdens het schrijf- en denkwerk.

Toekomstige AI-ontwikkelingen in de advocatuur

Er zijn nog veel toekomstige AI-ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de advocatuur. Enkele voorbeelden zijn:

 • Generatieve AI: Generatieve AI kan worden gebruikt om (outlines voor) nieuwe juridische documenten te genereren, zoals contracten, brieven en processtukken. Dit kan advocaten helpen om hun werk sneller en efficiënter te doen.
 • Natural language processing: Natural Language Processing wordt gebruikt om natuurlijke taal te begrijpen en te verwerken. Dit kan advocaten helpen om sneller en nauwkeuriger te communiceren met hun klanten.
 • Machine learning: Machine Learning wordt gebruikt om AI-systemen te trainen om te leren van ervaring. Dit kan leiden tot AI-systemen die steeds intelligenter en betrouwbaarder worden en razendsnel informatie kunnen opzoeken en verwerken.
Amsterdam lawyer using AI
💡
Praktijkvoorbeeld: AI kan advocaten veel leestijd bespraren door documenten samen te vatten. Het doorlezen van stapels documenten is verleden tijd!

Voorbeelden van de inzet van AI voor juristen

AI kan op veel verschillende manieren ingezet worden. Hieronder volgt een voorbeeld:

Recent was in het nieuws dat de advocaten in het Marengo proces hun taken alweer neer leggen. Het eerste verzoek van deze advocaten was, nadat ze Weski hadden opgevolgd om de liquidatiezaak met negen maanden uit te stellen. Zo zouden zo meer tijd krijgen om zich te kunnen inlezen in het enorme dossier. Maar de rechters wezen het verzoek van de hand. Ze wilden niet nog meer uitstel omdat de zaak al zo lang duurt. "Hierdoor hebben we van meet af aan achter de feiten aangelopen", zeggen de advocaten.

Artificial Intelligence en AI tools hadden hier wellicht een grote rol in kunnen spelen. Het proces loopt immers al 5 jaar. Het samenvatten van grote hoeveelheden documenten de de essentie er uit halen is iets dat AI goed kan.

AI voor advocaten: hoe je voorop blijft lopen in de toekomst van de advocatuur

Hieronder volgen enkele specifieke voorbeelden van hoe AI in de advocatuur wordt ingezet:

 • Het Amerikaanse advocatenkantoor Baker McKenzie gebruikt AI om contracten te analyseren en te beoordelen. Dit kan advocaten helpen om contracten sneller en nauwkeuriger te reviewen.
 • Het Britse advocatenkantoor Clifford Chance gebruikt AI om juridische documenten te genereren. Dit kan advocaten helpen om tijd te besparen en de kwaliteit van hun werk te verbeteren.
 • Het Nederlandse advocatenkantoor Loyens & Loeff gebruikt AI om data te analyseren en trends te identificeren. Dit kan advocaten helpen om betere beslissingen te nemen en hun klanten beter te adviseren.

De inzet van AI in de advocatuur is nog volop in ontwikkeling. Er zijn nog veel mogelijkheden om AI in te zetten om het werk van advocaten te verbeteren. Onze opleidingen voorzien daarin en gaan mee met de snelle ontwikkelingen.

Europese AI act en de gevolgen

De Europese AI act is een nieuwe wetgeving die de ontwikkeling en inzet van AI in de EU moet reguleren. De wetgeving heeft als doel om te zorgen voor veilige en ethisch verantwoorde AI-systemen.

De Europese AI act zal een aantal gevolgen hebben voor advocatenkantoren. Zo zullen advocatenkantoren zich moeten houden aan de regels van de wetgeving bij de ontwikkeling en inzet van AI-systemen. Daarnaast zullen advocatenkantoren moeten kunnen aantonen dat ze de ethische richtlijnen van de wetgeving naleven.

Ethische vragen rond de inzet van AI-systemen voor Juristen
Ethische vragen rond de inzet van AI-systemen voor Juristen

Ethische vragen rond de inzet van AI-systemen voor Juristen

De inzet van AI-systemen door juristen kan een aantal ethische vragen oproepen. Enkele voorbeelden zijn:

 • Transparantie: Hoe transparant moeten AI-systemen zijn? Moeten advocaten hun klanten bijvoorbeeld informeren over het gebruik van AI-systemen?
 • Onpartijdigheid: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat AI-systemen onpartijdig zijn?
 • Bescherming van privacy: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat AI-systemen de privacy van burgers beschermen?

Advocatenkantoren moeten zich bewust zijn van deze ethische vragen en moeten maatregelen nemen om deze vragen op een verantwoorde manier te beantwoorden.

💡
Onze opleidingen houden rekening met alle etische aspecten van AI. We leren juristen om op een ethisch verantwoorde manier om te gaan met AI, binnen de kaders van de Europese AI act en met inachtneming van de AVG.

Hoe kan ik meer leren over AI?

Door dit formulier in te vullen geeft u ons toestemming de informatie op te slaan. Wij delen uw informatie niet.

Onze AI-opleiding voor juristen

Artificial Intelligence (AI) is een snelgroeiende technologie die de advocatuur ingrijpend verandert. Advocaten en juristen die willen blijven excelleren in hun vak, moeten zich dus verdiepen in AI.

Een AI-opleiding voor juristen moet aan een aantal eisen voldoen.
Ten eerste moet de opleiding een goed begrip van AI geven, inclusief de basisprincipes, verschillende soorten AI-systemen en de toepassingen van AI in de advocatuur. Ten tweede moet de opleiding praktische vaardigheden aanleren, zoals het gebruik van AI-tools en het implementeren van AI-oplossingen. Ten derde moet de opleiding aandacht besteden aan de ethische en juridische aspecten van AI.

De ultieme ChatGPT gids, gratis voor iedere cursist
De ultieme ChatGPT gids, gratis voor iedere cursist
💡
Wij leren juristen om voor iedere casus veilig met AI te werken. We programmeren lokaal een perfecte assistent, die getraind wordt met de specifieke documenten en details van de zaak. Het beidt juristen de kans snel te zoeken en aan te vullen en te communiceren met de GPT over de casus.

Een AI-opleiding helpt juristen & advocaten om:

 • Up-to-date te blijven met de laatste ontwikkelingen in AI
 • Up-to-date te blijven met de laatste ontwikkelingen in rechtspraak
 • Hun vaardigheden te verbeteren en nieuwe vaardigheden te leren
 • Beter en sneller te analyseren en werken
 • Sneller en beter documenten op te stellen en te controleren
 • Sneller en specifieker te zoeken in documenten.
 • Op een creatieve manier naar een casus te kijken

Basistraining ChatGPT

In deze basistraining speciaal voor juristen leer je hoe je ChatGPT kunt toepassen en hoe je goede prompts kunt schrijven. Prompts zijn de instructies die je geeft aan ChatGPT. Hoe beter de prompt, hoe beter de output. Je leert over de mogelijkheden van ChatGPT, hoe het werkt en hoe je het kunt gebruiken voor je dagelijkse juridische werkzaamheden. We besteden ook aandacht aan ethiek en privacy en best practices bij het gebruik van ChatGPT.

Inschrijven

Zet de stap met AI naar een verbeterde bedrijfsprocessen

Het leren omgaan met en toepassen van AI is essentieel voor elk bedrijf dat wil blijven groeien en concurreren in de snel veranderende zakenwereld. Onze trainingen zijn ontworpen om uw werknemers de kennis en vaardigheden te geven die ze nodig hebben om deze technologie op een verantwoorde en effectieve manier te kunnen toepassen. Door te investeren in onze trainingen, kunt u uw bedrijf klaarstomen voor de toekomst en uw concurrentiepositie versterken.

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over onze AI trainingen en ontdek hoe wij uw bedrijf kunnen helpen om efficiënter, veiliger en sneller te werken.

AI trainingen op maat voor juristen en advocaten

Ervaringen van deelnemers aan onze trainingen, workshops en opleidingen van AI personeelstraining.

⭐⭐⭐⭐
We hebben een enorm inspirerende dag met trainer Barry gehad.
Goede handvatten en tips gekregen.
Nu gaan we samen bepalen wat de volgende stappen samen kunnen zijn.
- Robbert -
⭐⭐⭐⭐
Zeer handige training die me zeker nieuwe inzichten verschaft heeft. Eye opener!
- R. Veltman -
⭐⭐⭐⭐⭐
training was zeer to the point, erg leerzaam. Wel,erg veel info voor 1 dag. Wel leuk dat alles direct toepasbaar is.
- L. Spadaro -
💡
Volg AI Personeelstraining op LinkedIn voor meer handige tips.

Wat zal Kunstmatige Intelligentie voor u als advocaat betekenen?


Wij denken graag met je mee. Informeer naar onze workshopsKennis maken met AI en de Workshop Artificial Intelligence

Uit onderzoek van Reuters blijkt dat professionals een grote impact verwachten van AI

Impact van AI op de toekomst van professionals

Icoon van katalysator voor groei

Katalysator voor groei

67% denkt dat AI een transformationele of grote impact zal hebben op hun beroep in de komende vijf jaar en 66% voorspelt dat AI nieuwe professionele carrièrepaden zal creëren.

Icoon van optimisme voor productiviteit

Meer productiviteit

Bijna de helft (45%) van de professionals richt hun aspiraties voor kunstmatige intelligentie op verbeterde productiviteit, met verwachte voordelen voor hun talent, klanten en omgeving.

Icoon van een nieuwe waarde-uitwisseling

Toegevoegde waarde

“Het leveren van hoogwaardig advies” staat bovenaan de lijst van essentiële motivatie voor AI, waarbij AI professionals zal leiden naar een nieuw tijdperk van advies.

Icoon van verantwoordelijke AI

Responsible AI

Verantwoordelijke AI is een belangrijk vraagstuk en een maatschappelijke noodzaak. Professionals zien als grootste gevaar: onnauwkeurigheid (25%), gegevensbeveiliging (15%) en ethiek (15%).

AI Personeelstraining

⭐ Ontdek wat wij voor uw juristen kunnen betekenen ⭐

Ja,ik wil meer weten

Veelgestelde vragen over AI en Advocatuur


Hoe kan AI het werk van advocaten veranderen?
AI kan het werk van advocaten en juristen revolutionair veranderen. AI kan samenvatten, opzoeken, routinematige taken automatiseren, templates voor documenten opstellen en research doen waardoor advocaten meer tijd hebben om zich te concentreren op complexe en strategische vraagstukken. AI kan ook worden gebruikt om nieuwe inzichten te genereren, bijvoorbeeld door data te analyseren of simulaties uit te voeren.

Welke vaardigheden hebben advocaten nodig om met AI te werken
Advocaten die met AI willen werken, hebben een aantal vaardigheden nodig. Ten eerste moeten ze een goed begrip van AI hebben, inclusief de basisprincipes, verschillende soorten AI-systemen en de toepassingen van AI in de advocatuur. Ten tweede moeten ze praktische vaardigheden aanleren, zoals het gebruik van AI-tools en de geimplementeerde AI-oplossingen doorgronden. Ten derde moeten ze zich bewust zijn van de ethische en juridische aspecten van AI. AI beleid is daarbij een must.

Welke opleiding in AI kunnen advocaten volgen?
Advocaten kunnen een opleiding in AI volgen bij oa. AI Personeelstraining. Dat kan een basistraining AI zijn of een speciale maatwerk opleiding voor advocaten en juristen.

Hoe zal AI de efficiëntie van advocatenkantoren verbeteren?
AI kan de efficiëntie van advocatenkantoren verbeteren door routinematige taken te automatiseren, documenten op te stellen en analyses uit te voeren. AI kan ook worden gebruikt om zelfstandige volledige (research) processen uit toe voeren waardoor efficiënter gewerkt wordt.

Enkele voorbeelden van hoe AI de efficiëntie van advocatenkantoren kan verbeteren zijn:

 • Automatisering van contractcontroles: AI-systemen kunnen worden gebruikt om contracten te controleren op fouten en onvolkomenheden.Dit kan advocaten helpen om tijd te besparen en fouten te voorkomen.
 • Automatisering van dossierbeheer: AI-systemen kunnen worden gebruikt om dossiers te beheren en te archiveren. Dit kan advocaten helpen om dossiers gemakkelijker te vinden en te bewerken.
 • Juridische Chatbots & Agents : Chatbots kunnen worden getraind in alle details en achtergronden van een specifieke casus. Deze agent kan dan de jurist/advocaat bijstaan en snel vragen beantwoorden. Dit zal advocaten veel tijd besparen.

Hoe kan AI de kwaliteit van juridische diensten verbeteren?
AI kan de kwaliteit van juridische diensten op verschillende manieren verbeteren. AI kan worden gebruikt om nieuwe inzichten te genereren, bijvoorbeeld door data te analyseren of simulaties uit te voeren. AI kan ook worden gebruikt om nieuwe diensten te ontwikkelen, die cliënten meer gepersonaliseerde en gerichte ondersteuning bieden.

Enkele voorbeelden van hoe AI de kwaliteit van juridische diensten kan verbeteren zijn:

 • Juridisch onderzoek : AI kan worden gebruikt om grote hoeveelheden juridische informatie te doorzoeken en samen te vatten.
 • Documentgeneratie: AI kan worden gebruikt om contracten, brieven en andere juridische documenten te genereren.
 • Data-analyse: AI kan worden gebruikt om grote hoeveelheden data te analyseren en trends te identificeren.
 • Chatbots en Agents:  AI-chatbots en Agents kunnen worden getraind op een specifieke casus en weten dan alles van de zaak en achtergrond.
 • Legal analytics: AI kan worden gebruikt om juridische data te analyseren en inzichten te genereren.

Welke uitdagingen zijn er verbonden aan het gebruik van AI in de advocatuur?
Er zijn een aantal uitdagingen verbonden aan het gebruik van AI in de advocatuur. Een van de grootste uitdagingen is de bias die kan optreden in AI-systemen. AI-systemen worden getraind op grote hoeveelheden data, en als deze data biased is, kan dit ook leiden tot bias in de resultaten van het AI-systeem.

Andere uitdagingen zijn:

 • Ethische aspecten: Er zijn een aantal ethische aspecten verbonden aan het gebruik van AI in de advocatuur, zoals de privacy van cliënten en de verantwoordelijkheid voor de resultaten van AI-systemen.
 • Opleiding: Advocaten moeten worden opgeleid in het gebruik van AI, zodat ze AI op een verantwoorde en effectieve manier kunnen gebruiken.

Het is belangrijk om deze uitdagingen te erkennen en er oplossingen voor te vinden. Door deze uitdagingen aan te pakken, kunnen advocaten het potentieel van AI benutten om de advocatuur te verbeteren.

Bronnen

 1. Zohar, Y. (n.d.). Generative AI: Friend or Foe to the Traditional Law Firm Model? LinkedIn. Retrieved from https://www.linkedin.com/pulse/generative-ai-friend-foe-traditional-law-firm-model-lawflex/
 2. DocDraft. (n.d.). AI Legal Writing vs. Traditional Legal Writing. DocDraft. Retrieved from https://www.docdraft.ai/blogs/ai-legal-writing-vs-traditional-legal-writing
 3. Garson, J. D. (n.d.). How AI Will Revolutionize the Practice of Law. Brookings. Retrieved from https://www.brookings.edu/articles/how-ai-will-revolutionize-the-practice-of-law/
 4. Bultman, M. (n.d.). AI’s Rise May Motivate Law Firms to Quit Their Traditional Ways. Bloomberg Law. Retrieved from https://news.bloomberglaw.com/us-law-week/ais-rise-may-motivate-law-firms-to-quit-their-traditional-ways
 5. Reed. (n.d.). Artificial Intelligence v. Traditional Law: The Rise of AI in the Legal Industry. Reed. Retrieved from https://www.reed.com/articles/artificial-intelligence-v-traditional-law-the-rise-of-ai-in-the-legal-industry
 6. NOS. (2023). Advocaten Taghi leggen verdediging na half jaar alweer neer. NOS. Retrieved from https://nos.nl/collectie/13809/artikel/2502103-advocaten-taghi-leggen-verdediging-na-half-jaar-alweer-neer
 7. Thomson Reuters. (n.d.). The Future of Professionals. Thomson Reuters. Retrieved from https://www.thomsonreuters.com/en/campaigns/future-of-professionals.html
WhatsApp