7 min read

De EU AI Act is een feit

De EU AI Act is een feit. Maar hoe zorg je dat je organisatie en processen compliant zijn? Een gids met tips.
De EU AI Act is een feit -humanoid image with theme EU AI Act

Leer om de kracht van AI verantwoord benutten binnen uw organisatie met de EU AI Act

De goedkeuring van de AI Act door het Europees Parlement op 13 maart 2024 markeert een belangrijke stap voorwaarts in de ontwikkeling en het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) in de Europese Unie. De wet zorgt ervoor dat er duidelijkere regels komen rond de grootste technologische ontwikkeling van dit moment: kunstmatige intelligentie. De EU AI Act is enerzijds bedoeld als kader om de risico's van AI aan te pakken, terwijl het tegelijkertijd de ontwikkeling en het gebruik van betrouwbare AI wordt bevorderd. Allemaal goed en wel, zou je zeggen, maar wat doe je er als bedrijf of organisatie mee?

Wat betekent dit voor u?

Voor organisaties die AI willen implementeren of al gebruiken, biedt de AI Act zowel kansen als uitdagingen. Om te profiteren van de voordelen van AI terwijl u voldoet aan de regels van de AI Act en ethische waarden respecteert, is het cruciaal om een ​​strategische en doordachte aanpak te volgen.

Stappen om van te voldoen aan de AI wetgeving

1. Beoordeel uw huidige AI-tools en gebruik:

✅ Identificeer alle AI-systemen die uw organisatie momenteel gebruikt of ontwikkelt.
✅ Bepaal het risiconiveau van elk AI-systeem volgens de AI Act-categorisaties.
✅ Evalueer of uw huidige gebruik in de praktijk in overeenstemming is met de vereisten van de AI Act.

2. Implementeer risicomanagementprocessen:

✅ Ontwikkel en implementeer robuuste risicomanagementprocessen voor alle AI-systemen, met bijzondere aandacht voor hoog-risico AI.

Deze processen moeten risicobeoordeling, mitigeringsmaatregelen, monitoring en rapportage omvatten. Zorg ervoor dat uw organisatie over de juiste expertise en middelen beschikt om deze processen effectief uit te voeren. Of zoek externe hulp, bijvoorbeeld bij de consultants van AI Personeelstraining.

Artificial Intelligence Leren

Klassikaal | Part-Time | Docent op Master niveau3. Gegevensbeheer en ethiek:

✅ Implementeer goed AI beleid voor o.a. gegevensbeheer om te voldoen aan de eisen van de AI Act met betrekking tot gegevensverwerking en privacy.
✅ Zorg ervoor dat de gegevens die worden gebruikt om AI-systemen te trainen en te gebruiken van hoge kwaliteit, betrouwbaar en representatief zijn.
✅ Integreer ethische principes in het ontwerp, de ontwikkeling en het gebruik van AI-systemen. Dit omvat het verkomen en vermijden van vooringenomenheid, het waarborgen van transparantie en het bevorderen van inclusiviteit.

4. Governance en toezicht:

✅ Zorg voor een een robuust governance-raamwerk voor AI binnen uw organisatie. Dit omvat het definiëren van duidelijke rollen en verantwoordelijkheden, het implementeren van passende controlemechanismen en het waarborgen van naleving van de AI Act.
✅ Implementeer processen voor continu toezicht en evaluatie van AI-systemen om risico's te identificeren en aan te pakken en de prestaties te optimaliseren.


5. Transparantie en betrokkenheid:

✅ Zorg voor transparantie over het gebruik van AI binnen uw organisatie.
Dit omvat het informeren van belanghebbenden over de gebruikte AI-systemen, hun werking en hun impact.
✅ Stimuleer dialoog en betrokkenheid met stakeholders om hun zorgen en verwachtingen met betrekking tot AI aan te pakken.

De overgang naar duurzaam AI gebruik vereist een behoorlijke inspanning op alle niveaus binnen uw organisatie.

Door deze stappen te volgen en een cultuur van verantwoordelijkheid en ethiek te creëren, kunt u de kracht van AI benutten om uw organisatie te transformeren en tegelijkertijd voldoen aan de AI Act en uw ethische waarden te behouden.

Stay up-to-date

Naast de bovenstaande stappen is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de AI Act. De Europese Commissie zal richtlijnen en uitvoeringsbepalingen ontwikkelen om de wetgeving te verduidelijken. Organisaties moeten deze ontwikkelingen nauwlettend volgen en hun praktijken dienovereenkomstig aanpassen. Wij houden de bedrijven die we ondersteunen op de hoogte van de laatste en belangrijkste ontwikkelingen.Door proactief te zijn en een doordachte aanpak te volgen, kunnen organisaties de kansen van AI benutten terwijl ze de risico's beperken en voldoen aan alle eisen van de AI Act.

AI Personeelstraining staat u bij

AI Personeelstraining ondersteunt organisaties bij het voldoen aan de eisen van de EU AI Act, het ontwikkelen van een verantwoord AI-beleid en de implementatie daarvan. Door werknemers systematisch te trainen in zowel de technische aspecten van AI als de juridische en ethische implicaties, versterken we de kennisbasis binnen de organisatie. Dit stelt teams in staat om proactief risico's te identificeren en te beheersen, wat essentieel is onder de nieuwe regelgeving.

AI Personeelstraining: Steunpilaar voor Compliance en Innovatie

Opleiding en Training zijn cruciaal

Onze trainingen omvatten specifieke modules die gericht zijn op de classificatie van AI-systemen naar risiconiveau, het ontwikkelen van robuuste datamanagementpraktijken, en het integreren van ethiek in de AI-ontwikkelingsprocessen. Dit zorgt ervoor dat alle medewerkers, van technici tot leidinggevenden, precies begrijpen hoe zij AI op een verantwoorde manier kunnen gebruiken en implementeren binnen de operationele kaders van hun organisatie.

AI Beleid is een must

Bovendien bieden we begeleiding bij het opstellen van AI-beleid dat niet alleen voldoet aan de huidige wetgeving, maar ook flexibel genoeg is om toekomstige aanpassingen gemakkelijk aan te kunnen. Door onze expertise in te zetten, helpen wij organisaties om niet alleen te voldoen aan de AI Act, maar ook om een voorsprong te nemen in innovatie en concurrentiekracht. Het implementeren van deze beleidsmaatregelen draagt bij aan een duurzame, ethisch verantwoorde en wettelijk conforme toepassing van AI in alle facetten van de bedrijfsvoering

Veelgestelde vragen over de EU AI Act

 1. Wat is de EU AI Act?
  De EU AI Act is wetgeving goedgekeurd door het Europees Parlement op 13 maart 2024 die een robuust kader introduceert om de risico's van kunstmatige intelligentie (AI) aan te pakken, terwijl het tegelijkertijd de ontwikkeling en het gebruik van betrouwbare AI bevordert. Deze wet markeert een belangrijke stap voorwaarts in de regulering van AI binnen de Europese Unie.
 2. Welke stappen moeten organisaties nemen om aan de EU AI Act te voldoen?
  Organisaties dienen meerdere stappen te volgen, waaronder:
  • Beoordelen van hun huidige AI-gebruik en risiconiveaus.
  • Implementeren van robuuste risicomanagementprocessen.
  • Zorgen voor goed AI beleid voor gegevensbeheer en ethiek.
  • Implementeren van een governance-raamwerk en continu toezicht op AI-systemen.
  • Handhaven van transparantie en betrokkenheid met stakeholders.
 3. Hoe kan AI Personeelstraining helpen bij het naleven van de EU AI Act?
  AI Personeelstraining ondersteunt organisaties door systematische trainingen te bieden in zowel de technische aspecten van AI als de juridische en ethische implicaties. Deze trainingen omvatten modules gericht op de classificatie van AI-systemen naar risiconiveau, het ontwikkelen van robuuste datamanagementpraktijken, en het integreren van ethiek in AI-ontwikkelingsprocessen.
 4. Wat zijn de voordelen van het volgen van de richtlijnen van de EU AI Act?
  Door te voldoen aan de EU AI Act kunnen organisaties profiteren van de voordelen van AI terwijl ze ethische waarden handhaven en regelgevingsrisico's vermijden. Dit leidt tot een duurzame, ethisch verantwoorde en wettelijk conforme toepassing van AI, wat bijdraagt aan verbeterde innovatie en concurrentiekracht binnen de organisatie.
WhatsApp