6 min read

EU AI Act: doe de gratis AI Scan

De EU AI Act komt er aan. Voldoet uw bedrijf/instelling aan de eisen? Welke maatregelen moet u nemen? Doe hier de gratis AI Scan
EU AI Act: doe de gratis AI Scan
EU AI Act: doe de gratis AI Scan

Artificial Intelligence is here to stay.Veel bedrijven en instellingen werken al of gaan werken met AI. Maar zonder AI beleid geen AI.

Zonder AI beleid, geen AI

De AI-verordening (of EU AI Act) is een nieuwe Europese wet die regels stelt voor het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI). De verordening is bedoeld om ervoor te zorgen dat AI op een veilige, ethische en verantwoorde manier wordt gebruikt.

De AI-verordening maakt onderscheid tussen drie risicocategorieën voor AI-systemen:

 • Onacceptabele AI-systemen: Deze systemen zijn verboden, omdat ze een ernstig risico vormen voor de veiligheid, de grondrechten of de democratie.
 • Hoge-risico AI-systemen: Deze systemen zijn onderworpen aan strenge regels, die erop gericht zijn de risico's te beperken.
 • Lage-risico AI-systemen: Deze systemen zijn onderworpen aan lichtere regels.

De EU AI Act verandert veel

De AI-verordening is belangrijk omdat het de eerste keer is dat er op Europees niveau regels worden gesteld voor het gebruik van AI. De verordening kan een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van de ontwikkeling en het gebruik van veilige, ethische en verantwoorde AI.

De AI-verordening (of AI Act) is op 6 december 2023 aangenomen door het Europees Parlement. De verordening is nog niet van kracht, maar dat zal naar verwachting in de eerste helft van 2024 gebeuren. De exacte datum is nog niet bekend, maar er zijn wel al verschillende deadlines vastgesteld voor de implementatie van de verschillende onderdelen van de verordening.

De Act is al snel van kracht

De meeste regels van de AI-verordening zullen in 2026 van kracht worden. Dit geeft bedrijven die gebruikmaken van AI-toepassingen de tijd om zich aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Er zijn echter enkele uitzonderingen:

 • Verbod op onaanvaardbare AI-systemen: 
  Dit verbod gaat zes maanden na de inwerkingtreding van de verordening in, dus al in september 2024.
 • Aanwijzing van notificerende autoriteiten: 
  Deze autoriteiten moeten worden aangewezen binnen een jaar na de inwerkingtreding van de verordening, dus in maart 2025.
 • Regels voor AI-systemen met een gemiddeld risico: 
  Deze regels gaan in maart 2026 van kracht.
 • Regels voor AI-systemen met een hoog risico: 
  Deze regels gaan ook in maart 2026 van kracht, met uitzondering van AI-systemen die een veiligheidstoepassing zijn van een gereguleerd product. Voor deze systemen hebben fabrikanten een jaar extra de tijd, tot maart 2027.
 • Legacy-systemen van de overheid: 
  Deze systemen moeten uiterlijk in 2030 voldoen aan de AI-verordening.

De AI-verordening is een complex stuk wetgeving met een verstrekkende impact op het gebruik van AI in de EU. Bedrijven die AI-toepassingen gebruiken, doen er goed aan om zich alvast te verdiepen in de verordening en de nodige stappen te ondernemen om zich aan de nieuwe regels te conformeren.

Doe de Gratis AI Scan

Voldoet uw bedrijf/instelling aan de EU AI Act? Welke maatregelen moet u nemen? Doe de gratis AI Scan.

Voldoet uw instelling aan de vereisten van de EU AI Act?

Ontdek de impact van de EU AI Act die van kracht wordt. Wat voor gevolgen heeft het voor uw bedrijf? Voldoet u aan alle eisen? Is er AI beleid, en wat komt daar bij kijken? Doe daarom de gratis AI Scan.

Benut de kansen van kunstmatige intelligentie (AI) met een gerust hart.

AI Personeelstraining helpt u graag bij het ontwikkelen van op maat gemaakt AI-beleid dat perfect aansluit op uw unieke behoeften. De komst van de EU AI Wet maakt dit belangrijker dan ooit.

Door enkele vragen te beantwoorden, helpt u ons uw exacte wensen en eisen in kaart te brengen. Zo kunnen we samen een ijzersterk AI-beleid creëren dat:

 • Voldoet aan de EU AI Act en AVG.
 • Risico's minimaliseert en uw reputatie beschermt.
 • Transparantie en verantwoordelijkheid garandeert.
 • Een optimale basis vormt voor uw AI-toekomst.

In slechts 5 minuten krijgt u een helder beeld van uw AI-behoeften en de voordelen van ons maatwerkbeleid.

Hoe kan ik meer leren over AI?

Door dit formulier in te vullen geeft u ons toestemming de informatie op te slaan. Wij delen uw informatie niet.Veelgestelde vragen over AI beleid en de EU AI Act

1. Wat is de EU AI Act en wanneer treedt het in werking?

De EU AI Act is een nieuwe Europese wetgeving ontworpen om het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) te reguleren. De wet stelt regels op voor een veilig, ethisch, en verantwoord gebruik van AI en classificeert AI-systemen op basis van risiconiveau. Hoewel de wet op 6 december 2023 door het Europees Parlement is aangenomen, wordt verwacht dat de meeste regels vanaf 2026 van kracht worden. Dit biedt bedrijven tijd om zich aan te passen aan de nieuwe regelgeving.

2. Hoe beïnvloedt de EU AI Act mijn bedrijf of instelling?

De EU AI Act heeft een verstrekkende impact op bedrijven en instellingen die AI-toepassingen gebruiken. Afhankelijk van het risiconiveau van de gebruikte AI-systemen, kan uw organisatie onderworpen zijn aan strenge regels of lichtere regelgeving. Het is cruciaal om te bepalen welke categorie AI-systemen u gebruikt, aangezien hoge-risico AI-systemen aan strikte regelgeving moeten voldoen, waaronder transparantie, gegevensbescherming, en toezichtsmaatregelen.

3. Hoe kan ik controleren of mijn organisatie voldoet aan de EU AI Act?

Om te controleren of uw organisatie voldoet aan de eisen van de EU AI Act, kunt u de gratis AI Scan van AI Personeelstraining doen. Deze scan helpt bij het identificeren van mogelijke actiepunten en maatregelen die uw organisatie moet nemen om aan de wet te voldoen. Het invullen van de scan geeft inzicht in uw AI-beleid en toont of u risico's adequaat minimaliseert en of uw AI-toepassingen voldoen aan de vastgestelde regelgeving.

De auteur, B.N van der Laan, heeft voor zijn Masteropleiding uitgebreid onderzoek gedaan naar Artificial Intelligence en AI beleid

WhatsApp