3 min read

EU AI Act Stand van Zaken april 2024

De stand van zaken met betrekking tot de EU AI Act in april 2024
EU AI Act Stand van Zaken april 2024

De laatste info over de EU AI Act

update april 2024

Wat is de stand van zaken m.b.t. de EU AI Act?

In maart 2024 heeft het Europees Parlement een belangrijke stap gezet met de goedkeuring van de Europese AI-verordening, ook bekend als de AI Act. Deze mijlpaal markeert een keerpunt in de regulering van kunstmatige intelligentie binnen de Europese Unie. De lidstaten gaven hun goedkeuring in april 2024, waarmee de weg werd vrijgemaakt voor een nieuw tijdperk van AI-gebruik en -ontwikkeling in Europa. Dit artikel biedt een overzicht van de belangrijkste aspecten van de AI Act en wat deze betekent voor bedrijven.

Inwerkingtreding en Belangrijke Data

De AI Act stelt een gefaseerde aanpak voor de inwerkingtreding van verschillende bepalingen voor:

 • Verboden Toepassingen: Slechts zes maanden na inwerkingtreding worden bepaalde AI-toepassingen verboden, waaronder die welke mensen manipuleren of uitbuiten, en sociale scoresystemen.
 • Gedragscodes: Negen maanden na de officiële inwerkingtreding worden de gedragscodes van kracht.
 • Transparantievereisten: Voor 'algemene AI-systemen' gelden transparantievereisten die twaalf maanden na inwerkingtreding van start gaan.
verstandig AI implementeren

Doel van de AI-verordening

De AI-verordening heeft drie kernambities:

 1. Bescherming van Veiligheid en Grondrechten: Het waarborgen van de veiligheid en fundamentele rechten van Europese burgers staat centraal.
 2. Stimuleren van Innovatie: Door een duidelijk regelgevend kader te scheppen, beoogt de verordening innovatie en concurrentievermogen in de Europese AI-sector te stimuleren.
 3. Europese Normen Wereldwijd Stellen: Europa streeft ernaar wereldwijde normen voor AI-regelgeving vast te stellen.

Classificatie van AI-systemen

De AI Act introduceert een risicogebaseerde benadering voor de classificatie van AI-systemen:

 • Onacceptabel Risico: Verboden toepassingen.
 • Hoog Risico: Aan strenge eisen onderhevig, bijvoorbeeld gezichtsherkenning.
 • Beperkt Risico: Vereisen transparantie naar gebruikers.
 • Minimaal Risico: Vallen onder geen specifieke eisen.

Verwachte Tijdlijn

 • 2024: Publicatie van de officiële tekst en oprichting van het Europees AI-bureau.
 • 2026: De meeste bepalingen van de AI Act treden in werking.
 • 2027: De eerste evaluatie van de verordening is gepland.
Zet jouw bedrijf op pole position in de AI-race

Adviezen voor Bedrijven

Met de introductie van de AI Act dienen bedrijven proactief te zijn in hun voorbereiding. Hier zijn enkele adviezen:

 • Classificeer uw AI-systemen volgens het vastgestelde risiconiveau.
 • Maak AI beleid: zonder AI beleid geen AI! De consultants van AI Personeelstraining kunnen u helpen een ethisch en verstandig AI beleid te maken.
 • Voldoe aan de Eisen: Zorg ervoor dat uw AI-systemen voldoen aan de vereisten van hun respectieve risicocategorie.
 • Implementeer Maatregelen: Zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen.
 • Documentatie: Houd nauwkeurige documentatie bij van uw nalevingsinspanningen.
 • Train uw medewerkers; zorg dat uw medewerkers weten hoe ze met AI om moeten gaan
 • Blijf Geïnformeerd: Volg de ontwikkelingen rond de AI Act om op de hoogte te blijven.

Wat AI Personeelstraining doet

 • Wij trainen medewerkers in het werken met AI
 • Wij maken een AI Roadmap en AI beleid voor u
 • We helpen met de implementatie van AI
 • We bieden juridische ondersteuning zodat u compliant blijft met bijv. de EU AI Act.
Wij helpen bedrijven bij het gebruiken, implementeren en optimaal benutten van Artificial Intelligence binnen de organisatie
Bel of Chat met ons via WhatsApp!

Ondersteuning en Bronnen

Voor meer informatie en ondersteuning kunnen bedrijven terecht bij:

 • De Europese Commissie voor regelgevingskaders.
 • Uw nationale toezichthouder voor specifieke vragen en ondersteuning.

Belangrijk om te onthouden

De AI-verordening is een complexe en omvangrijke wetgeving die een significante impact zal hebben op hoe bedrijven in Europa AI gebruiken en ontwikkelen. Het is essentieel voor organisaties om nu al te beginnen met de voorbereidingen om aan de nieuwe eisen te kunnen voldoen.

De weg naar naleving kan uitdagend zijn, maar met de juiste voorbereiding en aanpak kunnen bedrijven niet alleen voldoen aan de regelgeving, maar ook profiteren van de voordelen die een verantwoord gebruik van AI biedt. De AI Act is een kans voor Europa om te laten zien hoe innovatie hand in hand kan gaan met de bescherming van de rechten en veiligheid van haar burgers.

Door samen te werken en een proactieve houding aan te nemen, kunnen bedrijven en de Europese gemeenschap als geheel de vruchten plukken van de digitale transformatie, aangedreven door kunstmatige intelligentie, terwijl de fundamentele waarden die ons dierbaar zijn beschermd blijven.

AI Beleid & Trainingen

⭐⭐⭐⭐⭐
Ontdek wat de EU AI Act voor uw organisatie betekent

Vertel me meer
WhatsApp