15 min read

Kunstmatige Intelligentie: De redder in nood voor de geestelijke gezondheidszorg?

Ontdek hoe AI de geestelijke gezondheidszorg kan transformeren en verbeteren. Leer over de toepassingen van AI in de GGZ en de uitdagingen en beperkingen die moeten worden overwonnen
Kunstmatige Intelligentie - De redder in nood voor de geestelijke gezondheidszorg?

De impact van AI op de GGZ

Artificial Intelligence (AI) heeft een enorme impact op diverse sectoren, waaronder ook de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). In dit artikel onderzoeken we hoe AI de Geestelijke Gezondheidszorg kan helpen verbeteren en ondersteunen. We bespreken de voordelen, beperkingen en toekomstige uitdagingen van AI in de GGZ en presenteren de mogelijkheden die AI nu en in de toekomst biedt.

Toepassingen van Artificial Intelligence in de GGZ

De GGZ psycholoog en psychiater zijn niet zomaar te vervangen door AI. En gelukkig maar.

Kunstmatige intelligentie (AI) heeft het potentieel om een ​​revolutie teweeg te brengen in de geestelijke gezondheidszorg. Door gebruik te maken van AI kunnen zorgverleners patiënten beter diagnosticeren, behandelen en ondersteunen.

Echter, de GGZ psycholoog en psychiater kunnen niet zomaar worden vervangen door een AI robot. Een klantenservice chatbot is wezenlijk anders dan een therapeut. Chatbots kunnen worden gebruikt om informatie te verstrekken, vragen te beantwoorden en eenvoudige problemen op te lossen. Maar ze zijn niet in staat om de complexe emotionele problemen van patiënten te begrijpen en te behandelen.

Chatbots zijn niet geregistreerd als behandelaars en zijn bijvoorbeeld niet opgenomen in het BIG register. Dit betekent dat chatbots niet dezelfde rechten en verantwoordelijkheden hebben als echte GGZ behandelaars. Chatbots mogen bijvoorbeeld geen diagnoses stellen of behandelingen voorschrijven.

Het vervangen van een therapeut door een chatbot is om een aantal redenen (juridisch) niet mogelijk. Ten eerste zijn chatbots niet geregistreerd als behandelaars en hebben ze dus niet de benodigde opleiding en ervaring om geestelijke gezondheidszorg te verlenen. Ten tweede kunnen chatbots niet de complexiteit van menselijke emoties en ervaringen begrijpen. Ten derde kunnen chatbots niet de persoonlijke aandacht en ondersteuning bieden die een therapeut kan bieden.

AI kan helpen de GGZ en de Gezondheidszorg betaalbaar te houden

De GGZ wordt te duur; maar AI kan helpen

Feit is dat de GGZ (te) duur wordt in Nederland. De kosten die GGZ instellingen moeten maken worden steeds hoger, ook door de steeds veranderende regelgeving, de administratieve workload, de extra kosten voor het veilig opslaan van gegevens en het feit dat bijv. verschillende Gemeenten er verschillende vergoedingsprocessen op nahouden.

De vergoedingen blijven gelijk en de kosten gaan omhoog met als gevolg dat GGZ instellingen met zeer kleine marges moeten werken. Dat is nu al een probleem.

AI kan echter een belangrijke rol gaan spelen bij de Onboarding van klanten en helpen de administratieve processen minder bewerkelijk te maken.

AI kan worden gebruikt om nieuwe patiënten te helpen bij het inschrijven voor de GGZ. Dit kan worden gedaan door middel van een slim formulier of een chatbot die vragen stelt over de medische geschiedenis en behoeften van de patiënt.

AI kan worden gebruikt om administratieve taken te automatiseren, zoals het verwerken van claims en het bijhouden van dossiers. Dit zal helpen om de kosten te verlagen en de efficiëntie te verbeteren.

Vooral administratief potentieel
AI heeft dus degelijk nu al het potentieel om de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren, maar het kan zoals gezegd de GGZ psycholoog en psychiater (nog) niet vervangen. AI moet echter een belangrijke rol spelen bij de Onboarding en administratie, waardoor de GGZ toegankelijker wordt en betaalbaar blijft.

💡
Het is belangrijk om op te merken dat Kunstmatige Intelligentie geen vervanging is voor menselijke zorgverleners, maar juist een hulpmiddel voor zorgverleners om de zorg te verbeteren en de kosten te verlagen.

Diagnostiek en vroege detectie

AI kan wel ondersteunend worden ingezet om psychische aandoeningen vroegtijdig te detecteren en nauwkeuriger te diagnosticeren. Dit kan gebeuren door het analyseren van gegevens zoals medische dossiers, genetische informatie, spraak- en taalpatronen, en gezichtsuitdrukkingen. AI kan helpen bij het identificeren van subtiele veranderingen die op een verhoogd risico op een psychische aandoening kunnen wijzen, waardoor snellere interventie en betere behandelresultaten mogelijk zijn.

Behandeling op maat

AI kan worden gebruikt om sneller behandelplannen op maat te ontwikkelen, afgestemd op de unieke behoeften en omstandigheden van de patiënt. Dit omvat het aanpassen van medicatiedoseringen, het aanbevelen van specifieke therapieën en het voorspellen van de waarschijnlijkheid van respons op verschillende behandelingen. Door deze gepersonaliseerde benadering kunnen zorgverleners effectievere en efficiëntere zorg bieden.

Virtuele therapie en chatbots

Virtuele therapeuten en chatbots, aangedreven door AI, kunnen 24/7 ondersteuning bieden aan mensen die lijden aan psychische aandoeningen. Deze tools kunnen helpen bij het beheren van symptomen, het bieden van coping-strategieën en het monitoren van de voortgang van de patiënt. Ze kunnen ook fungeren als een aanvulling op face-to-face therapie, waardoor de toegang tot zorg wordt uitgebreid en de druk op de GGZ wordt verlicht.

Een online voorbeeld: KokoCares

KokoCares is een non-profitorganisatie die AI gebruikt om de geestelijke gezondheid van jongeren te verbeteren. De organisatie heeft een chatbot ontwikkeld die jongeren kan helpen om met hun problemen om te gaan. De chatbot is gebaseerd op de technologie van ChatGPT, een groot taalmodel van OpenAI. De chatbot van KokoCares kan jongeren helpen met een breed scala aan problemen, waaronder:

 • Stress
 • Angst
 • Depressie
 • Eetstoornissen
 • Suïcidale gedachten

De chatbot is beschikbaar in meer dan 20 talen en heeft al meer dan 2 miljoen gebruikers. KokoCares is een voorbeeld van hoe AI kan worden gebruikt om de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren. De chatbot is een laagdrempelige manier om (gratis) hulp te krijgen voor jongeren die worstelen met hun mentale welzijn.

Specifieke voorbeelden van wat KokoCares doet:

 • De chatbot kan jongeren helpen om hun gevoelens te begrijpen en te verwerken.
 • De chatbot kan jongeren tips geven over hoe om te gaan met stressvolle situaties.
 • De chatbot kan jongeren helpen om een ​​behandelplan te ontwikkelen.
 • De chatbot kan jongeren verbinden met andere jongeren die vergelijkbare problemen hebben.

KokoCares is nog in ontwikkeling, maar het heeft al een positieve impact gehad op het leven van veel jongeren. De chatbot is met zoveel gebruikers blijkbaar een waardevolle tool die jongeren kan helpen om hun mentale welzijn te verbeteren.

AI in de zorg

Hoe wordt AI in de zorg gebruikt?

Artificial Intelligence (AI) wordt steeds vaker gebruikt in de zorg, met als doel de kwaliteit van zorg te verbeteren, de kosten te verlagen en de toegang tot zorg te vergroten.

Diagnostiek

Een van de belangrijkste toepassingen van AI in de zorg is de diagnose van ziekten. AI-systemen kunnen grote hoeveelheden medische gegevens analyseren, waardoor ze sneller en nauwkeuriger diagnoses kunnen stellen dan mensen.

Behandeling

AI wordt ook gebruikt om de behandeling van ziekten te verbeteren. AI-systemen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om nieuwe medicijnen te ontwikkelen, de effectiviteit van bestaande behandelingen te verbeteren en de risico's van behandelingen te verminderen.

Preventie

AI kan ook worden gebruikt om ziekten te voorkomen. AI-systemen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om risicofactoren voor ziekten te identificeren, mensen te helpen gezondere levensstijlen te leiden en mensen te waarschuwen voor mogelijke gezondheidsproblemen.

Zorgverlening

AI kan ook worden gebruikt om de zorgverlening te verbeteren. AI-systemen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om zorgverleners te helpen bij het nemen van beslissingen, het verlenen van persoonlijke zorg en het verbeteren van de communicatie met patiënten.

Toegankelijkheid

AI kan ook worden gebruikt om de toegang tot zorg te vergroten. AI-systemen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om zorg op afstand te verlenen, zorg in afgelegen gebieden te verbeteren en de kosten van zorg te verlagen.

Uitdagingen en beperkingen van AI in de GGZ

De implementatie van AI in de GGZ roept vragen op over privacy en ethiek. Het verzamelen, opslaan en analyseren van gevoelige persoonlijke gegevens, zoals medische dossiers en genetische informatie, brengt risico's met zich mee op het gebied van gegevensbeveiliging en vertrouwelijkheid. Bovendien moeten er richtlijnen en protocollen worden ontwikkeld om ervoor te zorgen dat AI op een ethisch verantwoorde manier wordt ingezet en dat de belangen van de patiënten worden beschermd.

Technische beperkingen en nauwkeurigheid

Hoewel AI veel potentieel heeft om de GGZ te verbeteren, zijn er nog steeds technische beperkingen die de nauwkeurigheid en effectiviteit van sommige toepassingen kunnen beïnvloeden. AI-modellen zijn afhankelijk van de kwaliteit en hoeveelheid gegevens die voor training worden gebruikt. Het verkrijgen van voldoende representatieve en diverse gegevenssets kan een uitdaging zijn, wat kan leiden tot vooroordelen en onnauwkeurigheden in de voorspellingen en aanbevelingen van AI-systemen.

De menselijke factor

Hoewel AI een waardevolle aanvulling kan zijn op de GGZ, kan het menselijke zorgverleners niet volledig vervangen. De empathie, het inlevingsvermogen en het vermogen om een persoonlijke band met patiënten op te bouwen, zijn cruciale aspecten van de psychische gezondheidszorg die (nog) niet door AI kunnen worden gerepliceerd. Het is belangrijk dat AI wordt gezien als een hulpmiddel om zorgverleners te ondersteunen in plaats van een vervanging voor menselijke interactie. De enorme administratieve "workload" kan beter beheerst worden met AI. Belangrijk is wel dat dat gebeurt op een veilige manier. Het betreft immers zeer vertrouwelijke informatie.  Opleiding van medewerkers en een goed uitgewerkt AI beleid zijn daarbij key.

AI kan helpen de GGZ betaalbaar te houden

De toekomst van AI in de GGZ

Ondanks de uitdagingen en beperkingen heeft AI het potentieel om de GGZ aanzienlijk te transformeren en verbeteren. Hier zijn enkele van de toekomstige mogelijkheden die AI kan bieden:

Snellere en goedkopere onboarding

AI kan worden gebruikt om administratieve taken te automatiseren, en dus goedkoper te maken. Deze taken, zoals het verwerken van claims en het bijhouden van dossiers vragen nu veel tijd van de GGZ professional. AI kan zo helpen om de kosten te verlagen en de efficiëntie in de GGZ te verbeteren.

Nieuwe behandelmethoden

AI kan bijdragen aan het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden voor psychische aandoeningen. Door het analyseren van grote hoeveelheden gegevens en het identificeren van patronen en verbanden, kunnen AI-systemen nieuwe inzichten bieden in de onderliggende oorzaken van psychische aandoeningen en mogelijke behandelopties.

Preventie en vroege interventie

AI kan worden ingezet om risicofactoren voor psychische aandoeningen vroegtijdig op te sporen en preventieve maatregelen te nemen. Dit kan helpen om het aantal mensen dat lijdt aan psychische problemen te verminderen en de last op de GGZ te verlichten.

Zet jouw bedrijf op pole position in de AI-race

AI en medicatie

Kunstmatige intelligentie (AI) kan worden gebruikt om data te analyseren om de juiste hoeveelheid medicatie voor een patiënt te voorschrijven. AI-systemen kunnen worden gebruikt om de volgende gegevens te analyseren:

 • Medische geschiedenis: AI-systemen kunnen worden gebruikt om de medische geschiedenis van een patiënt te analyseren, inclusief eerdere behandelingen, medische aandoeningen en allergieën. Deze informatie kan worden gebruikt om de risico's en voordelen van verschillende behandelingen te evalueren.
 • Labresultaten: AI-systemen kunnen worden gebruikt om laboratoriumresultaten te analyseren, zoals bloeddruk, cholesterol en bloedsuikerspiegel. Deze informatie kan worden gebruikt om de effectiviteit van een behandeling te volgen en om eventuele bijwerkingen te identificeren.
 • Patiëntengegevens: AI-systemen kunnen worden gebruikt om gegevens van patiënten te analyseren, zoals leeftijd, gewicht en lengte. Deze informatie kan worden gebruikt om de juiste dosering van medicatie te berekenen.

Door deze gegevens te analyseren, kunnen AI-systemen de juiste (hoeveelheid ) medicatie voor een patiënt voorschrijven. Dit kan helpen om de effectiviteit van de behandeling te verbeteren en de kans op bijwerkingen te verkleinen.

Hier zijn enkele specifieke voorbeelden van hoe AI kan worden gebruikt om de juiste hoeveelheid medicatie voor te schrijven:

 • Voorspelling van de reactie op medicatie: AI-systemen kunnen worden gebruikt om de reactie van een patiënt op een bepaalde medicatie te voorspellen. Dit kan worden gedaan door gegevens uit eerdere behandelingen en labresultaten te analyseren.
 • Automatisatie van de dosering: AI-systemen kunnen worden gebruikt om de dosering van medicatie automatisch te berekenen. Dit kan tijd en moeite besparen voor zorgverleners.
 • Persoonlijke dosering: AI-systemen kunnen worden gebruikt om de dosering van medicatie aan te passen aan de individuele behoeften van een patiënt. Dit kan de effectiviteit van de behandeling verbeteren.

AI is hier nog in ontwikkeling, maar het heeft het potentieel om echt verschil te maken in de manier waarop medicatie wordt voorgeschreven. Door data te analyseren, kunnen AI-systemen de juiste hoeveelheid medicatie voor een patiënt voorschrijven, wat zal leiden tot betere resultaten voor de patiënt.

Verbeterde toegang tot zorg

AI-gestuurde telehealth en mobiele apps kunnen de toegang tot geestelijke gezondheidszorg verbeteren, vooral voor mensen in afgelegen of onderbediende gebieden. Deze technologieën kunnen zorgverleners en patiënten met elkaar verbinden, ongeacht hun geografische locatie, en zorgen voor een grotere beschikbaarheid van diensten en ondersteuning.

Hoe kan ik meer leren over AI?

Door dit formulier in te vullen geeft u ons toestemming de informatie op te slaan. Wij delen uw informatie niet.

Educatie en AI beleid

AI heeft de potentie om een revolutie teweeg te brengen in de GGZ, van diagnostiek en behandeling tot preventie en toegang tot zorg. Hoewel er nog uitdagingen en beperkingen zijn die moeten worden aangepakt, biedt AI veelbelovende mogelijkheden om de kwaliteit en effectiviteit van de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren. Het is van cruciaal belang dat zorgverleners, onderzoekers, beleidsmakers en technologiebedrijven samenwerken om AI op een verantwoorde en ethische manier in de GGZ te integreren en de voordelen ervan ten volle te benutten.

Educatie van administatieve medewerkers in de GGZ en behandelaars is een must. Ook het hebben van een veilig en effectief AI beleid in extreem belangrijk voor GGZ instellingen.

AI trainingen op maat

Samenwerking en onderzoek

Om AI effectief en ethisch te integreren in de GGZ, is het essentieel dat er nauwe samenwerking en communicatie is tussen zorgverleners, onderzoekers, technologiebedrijven en beleidsmakers. Ook dient u in het AI beleid rekening te houden met de EU wetgeving op het gebied van AI die recent geintroduceerd is.

Parliament’s priority is to make sure that AI systems used in the EU are safe, transparent, traceable, non-discriminatory and environmentally friendly. AI systems should be overseen by people, rather than by automation, to prevent harmful outcomes.

Dit zal helpen om best practices te ontwikkelen, mogelijke risico's en beperkingen aan te pakken en ervoor te zorgen dat AI op een manier wordt ingezet die het beste aansluit bij de behoeften van patiënten en zorgverleners.

Bovendien moet er voortdurend onderzoek worden gedaan naar de effectiviteit en veiligheid van AI-toepassingen in de GGZ. Dit zal helpen om de kwaliteit van AI-systemen te verbeteren en hun impact op de geestelijke gezondheidszorg te maximaliseren.

de effectiviteit en veiligheid van AI-toepassingen in de GGZ

Voortdurende opleiding en training

Om AI effectief te kunnen gebruiken in de GGZ, is het belangrijk dat zorgverleners en andere betrokkenen goed worden opgeleid en getraind in het gebruik van AI-tools en -technologieën. Dit omvat niet alleen het leren van de technische aspecten van AI-systemen, maar ook het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van gegevensanalyse, ethische overwegingen en communicatie met patiënten over AI-toepassingen.

Educatie en AI beleid
AI heeft het potentie om een revolutie teweeg te brengen in de GGZ, van diagnostiek en behandeling tot preventie en toegang tot zorg. Hoewel er nog uitdagingen en beperkingen zijn die moeten worden aangepakt, biedt AI veelbelovende mogelijkheden om de kwaliteit en effectiviteit van de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren. Het is van cruciaal belang dat zorgverleners, onderzoekers, beleidsmakers en technologiebedrijven samenwerken om AI op een verantwoorde en ethische manier in de GGZ te integreren en de voordelen ervan ten volle te benutten.

Educatie
Educatie van medewerkers in de GGZ is een must om de voordelen van AI ten volle te benutten. Medewerkers moeten worden opgeleid om AI-systemen te begrijpen, te vertrouwen en te gebruiken. Deze opleiding moet zowel theoretisch als praktisch zijn. Theorieën over AI en ethiek moeten worden behandeld, evenals praktische vaardigheden zoals het gebruik van AI-systemen voor diagnostiek, behandeling en preventie.

AIpersoneelstraining
AIpersoneelstraining legt zich toe op oa. het opleiden van medewerkers in de GGZ om te leren werken met Artificial Intelligence tools. We bieden een breed scala aan (op maat gemaakte) cursussen en workshops, zowel voor beginners als voor gevorderden in AI. De cursussen zijn ontworpen om medewerkers te helpen om AI-systemen te begrijpen, te gebruiken en te beoordelen. Ook helpen we GGZ instellingen de organisatie te stroomlijnen met behulp van AI.

Naast educatie is het ook belangrijk dat GGZ instellingen een veilig en effectief AI beleid hebben

AI beleid
Naast educatie is het ook belangrijk dat GGZ instellingen een veilig en effectief AI beleid hebben. Dit beleid moet de volgende zaken omvatten:

 • De doelen en doelstellingen van AI in de GGZ
 • De ethische principes voor het gebruik van AI in de GGZ
 • De procedures voor het ontwikkelen, implementeren en evalueren van AI-systemen

AIpersoneelstraining helpt instellingen en bedrijven om een veilig en effectief AI beleid te schrijven en implementeren.

We bieden advies en ondersteuning bij het ontwikkelen van een beleid dat voldoet aan de behoeften van de organisatie en de wet- en regelgeving.

AI in de GGZ in 2024

Dus, hoewel de GGZ psycholoog en psychiater kunnen niet zomaar worden vervangen door een AI robot gaat AI echt een grote rols spelen. Educatie en AI beleid zijn essentieel voor het succesvolle gebruik van AI in de GGZ. Door medewerkers op te leiden en een veilig en effectief AI beleid te hebben, kunnen GGZ instellingen ervoor zorgen dat AI op een verantwoorde en ethische manier wordt gebruikt om de kwaliteit en effectiviteit van de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren.

Specifieke voorbeelden van hoe AIpersoneelstraining kan helpen:

 • Het ontwikkelen van cursussen en workshops op maat voor specifiek GGZ organisaties
 • Het bieden van advies en ondersteuning bij het ontwikkelen van een AI beleid dat voldoet aan de juridische en ethische vereisten
 • Het helpen van organisaties om AI-systemen te implementeren, evalueren en verbeteren
💡
AIpersoneelstraining is een waardevolle partner voor GGZ instellingen die AI willen gebruiken om de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren, de administratieve taken te verlichten en de zorg te verbeteren

Continue monitoring en evaluatie

Wanneer AI in een GGZ-instelling wordt geïmplementeerd, is het belangrijk om de impact ervan voortdurend te monitoren en te evalueren. Dit zal helpen om eventuele problemen of onbedoelde gevolgen vroegtijdig te identificeren en aan te pakken. Het zal ook waardevolle feedback en inzichten opleveren die kunnen worden gebruikt om AI-systemen verder te verbeteren en te verfijnen, zodat ze beter aansluiten bij de behoeften en uitdagingen van de geestelijke gezondheidszorg.

In conclusie, AI biedt opwindende mogelijkheden om de GGZ te transformeren en te verbeteren. Door samenwerking, onderzoek, opleiding en voortdurende evaluatie kan de integratie van AI in de GGZ op een verantwoorde en effectieve manier worden bevorderd, wat ten goede komt aan zowel patiënten als zorgverleners.

Veelgestelde vragen over Artificial Intelligence in de geestelijke gezondheidszorg

1. Wat is Artificial Intelligence (AI) en hoe kan het worden toegepast in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)?

Artificial Intelligence (AI) verwijst naar de ontwikkeling van computersystemen die menselijke intelligentie kunnen nabootsen of simuleren. In de GGZ kan AI de psycholoog en psychiater niet vervangen maar AI kan worden gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals het verlichten van administratieve taken, onboarding, vroege detectie en diagnose van psychische aandoeningen, het ontwikkelen van gepersonaliseerde behandelplannen, en het bieden van 24/7 ondersteuning via virtuele therapeuten en chatbots.

2. Hoe kan AI bijdragen aan de diagnose van psychische aandoeningen?

AI kan bijv. psychische aandoeningen vroegtijdig detecteren en nauwkeuriger diagnosticeren door het analyseren van gegevens zoals medische dossiers, genetische informatie, spraak- en taalpatronen en gezichtsuitdrukkingen. AI kan subtiele veranderingen identificeren die kunnen wijzen op een verhoogd risico op een psychische aandoening, wat snellere interventie en betere behandelresultaten mogelijk maakt.

3. Wat zijn enkele uitdagingen en beperkingen van AI in de GGZ?

De implementatie van AI in de GGZ roept vragen op over privacy en ethiek, zoals het verzamelen, opslaan en analyseren van gevoelige persoonlijke gegevens. Technische beperkingen en nauwkeurigheid kunnen ook een probleem zijn, omdat AI-modellen afhankelijk zijn van de kwaliteit en hoeveelheid gegevens die voor training worden gebruikt. Bovendien kan AI menselijke zorgverleners niet volledig vervangen, omdat aspecten zoals empathie en het opbouwen van persoonlijke relaties met patiënten essentieel zijn in de GGZ. Ook zijn er juridische drempels.

4. Hoe kan AI de toegang tot geestelijke gezondheidszorg verbeteren?

AI-gestuurde telehealth en mobiele apps kunnen de toegang tot geestelijke gezondheidszorg verbeteren, vooral voor mensen in afgelegen of onderbediende gebieden. Deze technologieën kunnen zorgverleners en patiënten met elkaar verbinden, ongeacht hun geografische locatie, en zorgen voor een grotere beschikbaarheid van diensten en ondersteuning.

5. Wat is de rol van menselijke zorgverleners bij de integratie van AI in de GGZ?

Menselijke zorgverleners blijven essentieel in de GGZ, zelfs met de integratie van AI. AI moet alleen worden gezien als een hulpmiddel om zorgverleners te ondersteunen in plaats van een vervanging voor menselijke interactie. Het is belangrijk dat zorgverleners goed worden opgeleid en getraind in het gebruik van AI-tools en -technologieën om de kwaliteit en effectiviteit van de geestelijke gezondheidszorg te waarborgen.

AI personeelstraining logo

AI Personeelstraining

Ontdek wat wij voor organisatie kunnen betekenen

Ja,ik wil meer weten

Bronvermelding

AI Chat used by mental health tech company in experiment on real users
A chat app used for emotional support used a popular chatbot to write answers for humans to select. Controversy followed.
Koko | Making mental health accessible to everyone
We work with social networks and large online communities, arming them with the tools to make a measurable impact on the health and well-being of millions of people, especially young adults.
WhatsApp