1 min read

Wij zijn lid van de EU AI Alliance

AI Personeelstraining is lid van de EU AI Alliance

AI Personeelstraining is lid van de EU AI Alliantie. Wij voldoen aan, en willen zowel onze klanten als partners helpen te voldoen aan, de (aankomende) Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van Geharmoniseerde Regels inzake Kunstmatige Intelligentie (EU AI Act).

Naar de website van de EU AI Alliance: Klik hier

English šŸ‡¬šŸ‡§
AI Personeelstraining is a member of the EU AI Alliance. We intend to comply with, and intend to help both our clients and partners to comply with, the (forthcoming) Regulation of the European Parliament and of the Council laying down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (EU AI Act).  

Inschrijven voor een opleiding


WhatsApp