6 min read

De Pijlers van Betrouwbare Artificial Intelligence

Betrouwbare Artificial Intelligence
Betrouwbare Artificial Intelligence

Nu bedrijven steeds meer werken en vertrouwen op Artificial Intelligence (AI) om besluitvorming te sturen, is het cruciaal dat de gebruikte technologie betrouwbaar is. Maar wat betekent dat precies? Hoe zorg je dat er in je bedrijf of instelling gebruik wordt gemaakt van betrouwbare AI? Het antwoord in een notedop: uitlegbaarheid, eerlijkheid, en veiligheid. Deze pijlers zijn (wettelijk) essentieel voor het succesvol implementeren van AI en hoe AI Personeelstraining u kan voorbereiden op deze belangrijke aspecten.

Pijler #1: Uitlegbaarheid

Om betrouwbaar te zijn, moet AI uitlegbaar zijn. Gebruikers moeten begrijpen hoe het systeem tot een bepaalde beslissing is gekomen. Stel dat een bedrijf AI gebruikt om de beslissing te ondersteunen welke klanten krediet aangeboden krijgen, dan moet het pad van invoer (klantinformatie) naar uitvoer (beslissing) traceerbaar zijn. Zonder deze mogelijkheid is er geen manier om te weten of de AI zich gedraagt zoals het moet, of dat er vooroordelen in het besluitvormingsproces zijn geslopen. Uiteraard mogen dit soort beslissingen nooit door AI genomen worden. Volgens de EU AI Act (en gezond verstand!) moet er altijd een mens aan te pas komen om belangrijke beslissingen (over krediet) te nemen.

Pijler #2: Eerlijkheid

Eerlijkheid is nauw verwant aan uitlegbaarheid. Om te garanderen dat een AI-systeem eerlijk handelt, mag de data nooit vooringenomen zijn. Het moet na te gaan zijn hoe AI beslissingen neemt. Als het 'pad' van invoer naar uitvoer niet te volgen is, kun je niet vaststellen of het systeem discrimineert tegen bijv. bepaalde groepen mensen. En de data die gebruikt wordt moet eerlijk en zonder vooringenomenheid zijn. En dat moet je aan kunnen tonen.

Pijler #3: Veiligheid

AI-systemen zijn slechts zo veilig als de gegevens waarop ze zijn getraind. Als deze gegevens worden gehackt of gelekt, zal het resulterende algoritme net zo kwetsbaar zijn. Trainingdata bevatten vaak gevoelige informatie over personen, die gebruikt kan worden voor identiteitsdiefstal of andere kwaadaardige doeleinden. Om deze reden moeten bedrijven stappen ondernemen om hun gegevens — en hun AI-systemen — goed te beveiligen tegen potentiële bedreigingen.

Waarom AI Personeelstraining?

Bij AI Personeelstraining begrijpen we het belang van deze pijlers en bieden wij gespecialiseerde trainingen aan die u helpen deze aspecten van AI grondig te begrijpen en toe te passen. Onze cursussen bereiden u voor op het ethisch en effectief implementeren van AI-technologieën in uw organisatie.

"AI is not going to replace us. It's going to amplify us. It's going to let us focus on the things that humans are really good at, and allow us to spend more time on the things that are uniquely human."
- Maurice Conti -

Naleving van de EU AI Act

De drie pijlers van betrouwbaar AI — uitlegbaarheid, eerlijkheid en veiligheid — spelen een cruciale rol in het waarborgen dat het AI-beleid van een bedrijf in overeenstemming is met de EU AI Act. Deze Europese wetgeving stelt strenge eisen aan AI-systemen, vooral die welke worden geclassificeerd als hoog-risico, met het oog op bescherming van fundamentele rechten en veiligheid van burgers. Door te focussen op de uitlegbaarheid van AI, zorgen bedrijven ervoor dat hun systemen transparant en navolgbaar zijn, wat essentieel is om vertrouwen te wekken en regelgevende goedkeuring te verkrijgen. Eerlijkheid garandeert dat AI-systemen geen discriminerende besluitvorming bevorderen, in lijn met de non-discriminatie principes van de EU. Veiligheid zorgt ervoor dat zowel de data als de AI-systemen zelf beschermd zijn tegen inbreuken en misbruik, wat aansluit bij de strenge data protectie eisen van de EU. Door deze pijlers te integreren in hun AI-beleid, kunnen bedrijven niet alleen voldoen aan de wettelijke vereisten, maar ook ethisch verantwoorde en sociaal aanvaardbare AI-oplossingen implementeren.

Boek vandaag nog uw AI Training

Bent u klaar om de kracht van betrouwbaar AI te gebruiken? Bezoek onze opleidingspagina om meer te ontdekken over onze trainingen. Wij bieden cursussen die u niet alleen leren over de technologie, maar ook over het verantwoord beheren ervan.

Meer weten? Gratis AI consult

Vul vandaag nog ons formulier in voor een gratis AI consult. Investeer in de toekomst van uw bedrijf met AI Personeelstraining, waar betrouwbare AI begint!

Veelgestelde vragen (FAQ)

1. Wat zijn de drie kernpijlers van betrouwbare AI?
De drie kernpijlers van betrouwbare AI zijn uitlegbaarheid, eerlijkheid en veiligheid. Deze aspecten zijn essentieel voor het ethisch en effectief implementeren van AI-technologieën in organisaties.

2. Waarom is uitlegbaarheid belangrijk voor AI-systemen?
Uitlegbaarheid is cruciaal omdat gebruikers moeten begrijpen hoe een AI-systeem tot een bepaalde beslissing komt. Dit is noodzakelijk om te verifiëren of de AI op een betrouwbare manier functioneert en of er geen vooroordelen in het proces zijn geslopen.

3. Hoe draagt eerlijkheid bij aan betrouwbare AI?
Eerlijkheid zorgt ervoor dat AI-systemen geen discriminerende besluitvorming bevorderen. Dit wordt bereikt door de besluitvormingsprocessen van AI te begrijpen en te verifiëren, zodat ze niet discrimineren tegen bepaalde groepen mensen.

4. Op welke manier zorgt veiligheid binnen AI-systemen voor betrouwbaarheid?
Veiligheid in AI-systemen is van cruciaal belang om zowel de data waarop de systemen zijn getraind, als de systemen zelf, te beschermen tegen inbreuken en misbruik. Dit helpt om gevoelige informatie te beveiligen en de integriteit van het AI-systeem te waarborgen.

5. Hoe zorgen trainingen van AI Personeelstraining voor voorbereiding op deze pijlers?
AI Personeelstraining biedt gespecialiseerde cursussen die deelnemers voorbereiden op het begrijpen en toepassen van deze cruciale aspecten van AI. De trainingen omvatten zowel theoretische als praktische elementen om AI ethisch en effectief te implementeren.

6. Wat houdt de EU AI Act in en hoe verhoudt deze zich tot de pijlers van betrouwbare AI?
De EU AI Act is Europese wetgeving die strenge eisen stelt aan AI-systemen, vooral die welke worden geclassificeerd als hoog-risico. Deze wetgeving is gericht op de bescherming van fundamentele rechten en de veiligheid van burgers. De drie pijlers van betrouwbare AI (uitlegbaarheid, eerlijkheid en veiligheid) zijn essentieel voor het voldoen aan deze wetgeving.

7. Hoe kan ik een training boeken bij AI Personeelstraining?
U kunt een training boeken door de opleidingspagina van AI Personeelstraining te bezoeken en het formulier in te vullen voor een gratis AI consult. Dit is een kans om meer te leren over hoe u betrouwbare AI kunt inzetten binnen uw organisatie.

WhatsApp