9 min read

Het gebruik van ChatGPT door werknemers: voordelen en risico's

Het gebruik van ChatGPT door werknemers kan aanzienlijke voordelen bieden op het gebied van efficiëntie en productiviteit. Echter, het is belangrijk dat werkgevers zich bewust zijn van de potentiële risico's en medewerkers trainen.
Het Gebruik van ChatGPT op de werkvloer -voordelen en risicos
Voordelen en risico's van het gebruik van ChatGPT op het werk

Medewerkers en ChatGPT; hoe ga je daar mee om?

Veel mensen gebruiken ChatGPT, ook op het werk. Dat lijkt handig, maar zijn deze mensen wel volledig op de hoogte van de regels, risico's en mogelijke gevaren?
Een verbod op ChatGPT is (hoewel sommige bedrijven het wel doen) niet echt realistisch, maar duidelijke instructies en een goed AI beleid zijn dat wel.

Online zijn er reeds duizenden AI-hulpmiddelen te vinden die taken efficiënter en effectiever kunnen maken. Ondernemingen dienen te begrijpen dat deze tools een brede toepasbaarheid hebben en waardevol kunnen zijn, mits op de juiste manier ingezet. Een algeheel verbod op AI-tools zou dan ook een eigen doelpunt zijn.

AI verbieden heeft geen zin

De impact van kunstmatige intelligentie en automatisering op de werkplek zal voor iedereen groot zijn, zo blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek van Acemoglu, D. & Restrepo.

Hoewel ChatGPT een waardevol hulpmiddel kan zijn, zijn er inderdaad ook risico's verbonden aan het gebruik ervan. Wat zijn de belangrijkste risico's en overwegingen voor werkgevers bij het inzetten van ChatGPT in hun organisatie? En kun je medewerkers zelf met ChatGPT aan de slag laten gaan? Seyfarth's Karla Grossenbacher beoordeelt in dit artikel de juridische risico's voor werkgevers wanneer werknemers ChatGPT en andere AI-hulpmiddelen gebruiken.

Maar ChatGPT verbieden heeft geen zin, daarmee zet je jezelf als bedrijf op achterstand. Besef je goed dat de concurrent wellicht wel een goed AI beleid heeft en bijv. met behulp van een bedrijf zoals AI Personeelstraining samenwerkt om efficiënt en veilig gebruik te maken van ChatGPT en andere AI tools.

💡
Veilig ChatGPT implementeren? Wij helpen! Maak uw bedrijf veiliger. Start vandaag.

Ga bewust om met ChatGPT

Maak je medewerkers bewust van de risico’s, investeer in trainingen en opleidingen. Stel AI beleid op en vind uit welke AI tools handig en nodig zijn. Beveilig je ICT omgeving, beveilig je output. AI Reguleren is beter dan verbieden.

In het beleidsplan dat je bijv. samen met ons op kunt stellen bepaal je waar je AI voor kunt inzetten. Net als met de komst van internet en zoekmachines moeten bedrijven nu richtlijnen gaan opstellen en beleid gaan formuleren.

AI Reguleren is beter dan verbieden.
Bedrijven moeten richtlijnen gaan opstellen en beleid gaan formuleren

Er zijn al duizenden AI-tools online beschikbaar die het werk makkelijker en beter kunnen maken. Bedrijven moeten zich bewust zijn van het feit dat dit tools zijn die breed ingezet kunnen worden, en toegevoegde waarde hebben, mits goed gebruikt. Alle AI tools verbieden is dus jezelf in de voet schieten.

ChatGPT en medewerkers; wat is wijsheid?

ChatGPT en medewerkers; wat is wijsheid?

In het digitale tijdperk waarin we leven, is de integratie van kunstmatige intelligentie (AI) in de werkplek dus onvermijdelijk geworden. Terwijl het potentieel van ChatGPT om bedrijfsprocessen te stroomlijnen en de efficiëntie te verhogen duidelijk is, zijn er ook belangrijke overwegingen en risico's die werkgevers in gedachten moeten houden.

Voordelen van ChatGPT in de Werkomgeving

  1. Efficiëntie en Productiviteit: ChatGPT kan routinetaken automatiseren, zoals het beantwoorden van veelgestelde vragen of het helpen bij basisadministratie, waardoor medewerkers zich kunnen concentreren op complexere taken. Deze functie zit ook al in Microsoft producten. Dus bepaal hoe je er mee om gaat.
  2. Kostenbesparing: Door het automatiseren van bepaalde functies kan een organisatie enorm op kosten besparen.
  3. 24/7 Beschikbaarheid: ChatGPT kan op elk moment van de dag functioneren, wat bijvoorbeeld handig is voor klantenservice buiten kantooruren.
  4. Consistentie: In tegenstelling tot menselijke medewerkers, die fouten kunnen maken of inconsistent kunnen zijn in hun antwoorden, biedt ChatGPT een consistent niveau van service en informatie, mits op de juiste manier gebruikt en ingezet.

Risico's bij het Gebruik van ChatGPT

Ongecontroleerd gebruik van ChatGPT staat voor ongecontroleerd risico wat ons betreft.

Ongecontroleerd gebruik van ChatGPT: een potentieel risico

Het ongecontroleerd gebruik van ChatGPT binnen een organisatie zal vroeg of laat ongetwijfeld leiden tot problemen, onvoorziene uitdagingen en risico's. Dit kan zelfs verstrekkende juridische en kostbare gevolgen hebben; het kan resulteren in discriminatie, vooringenomenheid, het verstrekken van onjuiste informatie, schending van privacy en ga zo maar door.

Dit is bijvoorbeeld bij Samsung gebeurd, waar medewerkers ChatGPT gebruikten om eigen geheime broncodes te laten controleren. Ook werden er aantekening van geheime meetings geupload om de notulen te laten schrijven. Samsung heeft nu het gebruik van ChatGPT verboden binnen het bedrijf. Maar is dat de oplossing?

Zorg dat medewerkers snappen wat AI is en wat het kan

Stel je voor dat een medewerker, zonder voldoende kennis van de werking en beperkingen van ChatGPT, vertrouwelijke bedrijfsinformatie of klantinformatie invoert in de hoop relevante antwoorden te krijgen. Deze actie kan leiden tot onbedoelde verspreiding van gevoelige gegevens of het ontvangen van adviezen die niet in lijn zijn met het bedrijfsbeleid. Bovendien kan het blindelings volgen van AI-gestuurde aanbevelingen leiden tot beslissingen die niet altijd in het beste belang van de organisatie of haar klanten zijn. Niet doen dus! Maar, met de juiste training en een duidelijk beleid kunnen medewerkers leren hoe ze ChatGPT op een verantwoorde en effectieve manier kunnen gebruiken. Door medewerkers te trainen in het veilig en ethisch gebruik van AI-tools, kunnen organisaties de voordelen van technologieën zoals ChatGPT en Google Bard maximaliserenen en tegelijkertijd de potentiële valkuilen vermijden.

ChatGPT is niet altijd wat het lijkt en kan info lekken

1. Vertrouwelijkheid van Informatie

ChatGPT kan onbedoeld gevoelige of vertrouwelijke informatie lekken die in de loop van de interactie met werknemers wordt gedeeld. Om de vertrouwelijkheid van gegevens te waarborgen, is het belangrijk om beleid en protocollen te implementeren die werknemers instrueren over de juiste manier om met ChatGPT om te gaan. Wij kunnen u daarbij helpen.

2. Nauwkeurigheid en Betrouwbaarheid

Hoewel ChatGPT indrukwekkende resultaten kan leveren, is het niet altijd nauwkeurig of betrouwbaar. Fouten in de gegenereerde tekst en zelfs hallucinaties van de AI kunnen leiden tot hele verkeerde beslissingen en misverstanden. Werkgevers dienen systemen en processen te implementeren om de nauwkeurigheid en output van ChatGPT te controleren en te verifiëren. Wij kunnen u daarbij helpen.

ChatGPT is niet altijd nauwkeurig of 100 % betrouwbaar
ChatGPT is niet altijd nauwkeurig en 100% betrouwbaar

3. Wettelijke en Ethische Overwegingen

Bij het gebruik van ChatGPT zullen juridische en ethische kwesties ontstaan, zoals inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of het genereren van ongepaste of discriminerende inhoud. Het is belangrijk dat werkgevers op de hoogte zijn van de relevante wet- en regelgeving en geschikte maatregelen nemen om te voldoen aan de wettelijke vereisten. Wij kunnen u daarbij helpen.

💡
Veilig ChatGPT implementeren? Wij helpen! Maak uw bedrijf veiliger. Start vandaag.

Ga bewust om met

Mogen Medewerkers zelf met ChatGPT aan de slag?

Ja, medewerkers kunnen zeker zelf met ChatGPT aan de slag, maar wel onder strenge voorwaarden! Het is essentieel dat ze eerst een grondige training krijgen, niet alleen over hoe ze de tool moeten gebruiken, maar ook over de ethische overwegingen en best practices. Uiteraard moet er een ook een AI beleid zijn. Want zonder AI beleid geen AI tools.
Wij kunnen u daarbij helpen.

AI richtlijnen en beleid

Het is dus belangrijk dat er duidelijke richtlijnen zijn (AI beleid) over wanneer en hoe ChatGPT te gebruiken. Gebruik van ChatGPT en gelijksoortige tools zoals Google Bard en Bing zal in de toekomst alleen maar toenemen, te vergelijken met het gebruik van zoekopdrachten op internet nu. Ook nu staan we werknemers niet toe om iets te "googlen" en dat zomaar voor waarheid aan te nemen en bijvoorbeeld in een email aan een klant te schrijven. Voor kunstmatige intelligentie, Artificial Intelligence en tools als ChatGPT geldt hetzelfde. Train medewerkers, leer ze om te gaan met de tools.
Wij kunnen u daarbij helpen.

ChatGPT biedt onmiskenbare voordelen voor de moderne werkplek, maar het is essentieel dat organisaties zich bewust zijn van de potentiële risico's.

Profiteren van AI met minimale risico's

Door een evenwichtige benadering te kiezen, met de juiste training en richtlijnen, kunnen bedrijven profiteren van de voordelen van ChatGPT terwijl ze de risico's minimaliseren. Overheden zullen AI verder gaan reguleren maar bedrijven dienen het intern ook zeker te doen. Training en implementatie van beleid zijn daarbij onmisbaar.

0:00
/0:05

Aanbevelingen voor Werkgevers m.b.t. AI

Om de risico's te minimaliseren, raden we werkgevers aan:

A. Beleid en Richtlijnen te Implementeren: Creëer duidelijke richtlijnen voor het gebruik van ChatGPT. Het opstellen van een duidelijk beleid rondom het gebruik van ChatGPT en andere AI-tools is cruciaal om verwarring en misbruik te voorkomen. Dit beleid moet richtlijnen bevatten over wanneer en hoe werknemers de tool kunnen gebruiken, welke vragen als gepast worden beschouwd en hoe gevoelige informatie moet worden behandeld. Door een helder kader te bieden, kunnen bedrijven zorgen voor een veilige en productieve inzet van AI.

B. Training en Ondersteuning bieden: Zorg dat werknemers weten hoe ze ChatGPT veilig en effectief kunnen gebruiken. Voordat werknemers beginnen met het gebruik van ChatGPT, is het essentieel dat ze worden getraind in de beste praktijken en potentiële valkuilen. Trainingssessies moeten zich richten op het veilig en effectief gebruik van de tool, evenals op het herkennen van situaties waarin het misschien niet de beste informatiebron is.

AI trainingen op maat

C. Het Gebruik van ChatGPT te Monitoren: Houd toezicht op de interacties en controleer de kwaliteit van de output. Continu toezicht op hoe werknemers ChatGPT gebruiken, kan helpen bij het identificeren van gebieden waar aanvullende training of begeleiding nodig is. Feedbackloops, waarbij werknemers hun ervaringen en zorgen kunnen delen, zijn ook essentieel om het beleid en de training up-to-date te houden.

D. Juridische en Ethische Overwegingen te Overwegen: Zorg dat je op de hoogte bent van relevante wetten en regelgeving. Gebruik AI op de juiste manier en respecteer privacy. Deel nooit gevoelige informatie! Bij het gebruik van AI-tools zoals ChatGPT is het van cruciaal belang om de privacy en beveiliging van gebruikersgegevens te waarborgen. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat alle interacties met de tool voldoen aan de geldende privacywetgeving en dat gevoelige informatie op een veilige manier wordt behandeld.

E. Technische Beveiliging Implementeren: Bescherm tegen ongeautoriseerde toegang en onjuist gebruik van ChatGPT. Implementeer de juiste tools om de risico's te minimaliseren.

F. Continue Evaluatie: De wereld van AI evolueert snel, en wat vandaag als beste praktijk wordt beschouwd, kan morgen verouderd zijn. Bedrijven moeten zich inzetten voor een voortdurende evaluatie van hun AI-beleid en -praktijken, en bereid zijn om aanpassingen te maken op basis van nieuwe inzichten en technologieën.

Hoe helpt AI Personeelstraining bij veilig gebruik van AI?

AI Personeelstraining is een toonaangevende speler in het veld van AI-training en beleidsontwikkeling. Wij bieden:

  • Medewerkers Training: Op maat gemaakte trainingen om medewerkers te leren werken met AI en GPT.
  • Hulp bij opstellen AI Beleid: Assistentie bij het opstellen van een AI-beleid dat rekening houdt met ethische, juridische en operationele overwegingen.
  • Implementatie van AI-beleid: Begeleiding bij de daadwerkelijke implementatie van dit beleid.
  • Juridische Ondersteuning: Hulp om juridisch up-to-date te blijven met betrekking tot AI.

Wij hebben een document "Richtlijnen voor het gebruik van ChatGPT op de werkvloer"opgesteld. Dat sturen we u graag gratis en vrijblijvend toe. Wilt u "Richtlijnen voor het gebruik van ChatGPT op de werkvloer"ontvangen, meld u zich dan gratis aan.

De conclusie over het gebruik van ChatGPT door medewerkers

Het gebruik van ChatGPT door werknemers kan aanzienlijke voordelen bieden op het gebied van efficiëntie en productiviteit. Echter, het is belangrijk dat werkgevers zich bewust zijn van de potentiële risico's en passende maatregelen nemen om deze te beperken. Het eerst trainen van medewerkers en AI beleid implementeren is essentieel.

💡
Veilig ChatGPT implementeren? Wij helpen! Maak uw bedrijf veiliger. Start vandaag.

Door het implementeren van duidelijke richtlijnen, het bieden van continue training en ondersteuning, en het waarborgen van juridische en ethische naleving, kunnen werkgevers het meeste uit ChatGPT halen en tegelijkertijd een veilige en verantwoorde werkomgeving creëren voor medewerker en klant.

AI personeelstraining logo

Bezoek onze Linkedin pagina voor meer informatie over de diensten van AI Personeelstraining

AI Beleid & Trainingen

⭐⭐⭐⭐⭐
Ontdek wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen

Vertel me meer

Ga bewust om met ChatGPT

Employers Should Consider These Risks When Employees Use ChatGPT
Seyfarth’s Karla Grossenbacher assesses the legal risks to employers when employees use ChatGPT and other AI tools. She addresses confidentiality and privacy issues, bias and fairness, legal compliance, and liability in client-facing work.

WhatsApp