8 min read

Hoe AI de economie en de beroepsbevolking verandert

Hoe AI de economie, de beroepsbevolking verandert en hoe bedrijven hun medewerkers moeten opleiden om met AI te werken
AI-students-classroom-with-humanoid

Hoe AI de economie, de beroepsbevolking verandert en hoe bedrijven hun medewerkers moeten opleiden om met AI te werken

AI-experts en economen zien nu al dat kunstmatige intelligentie (AI) een ongekende impact heeft op de economie en de beroepsbevolking. In dit artikel bespreken we de veranderingen die AI met zich meebrengt en hoe bedrijven hun medewerkers kunnen opleiden om effectief met deze technologieën samen te werken.

De impact van AI op de economie

AI-technologieën transformeren de economie door nieuwe groeimogelijkheden te creëren, bestaande bedrijfsmodellen te verbeteren en productiviteit te verhogen. We zien een verschuiving van arbeidsintensieve processen naar geautomatiseerde processen die de efficiëntie verbeteren en kosten verlagen. Daarnaast stelt AI bedrijven in staat om op maat gemaakte producten en diensten aan te bieden, wat leidt tot hogere klanttevredenheid en concurrentievoordeel. In Economic potential of generative AI leggen de schrijvers van McKinsey uit hoe generatieve AI de arbeidsproductiviteit in de gehele economie aanzienlijk kan verhogen. Maar er is ook een keerzijde van de "AI" medaille.

Omscholen en opleiden in Kunstmatige Intelligentie wordt een must

Het rapport benadrukt dat, hoewel AI werknemers productiever kan maken en bedrijven efficiënter, het ook het potentieel heeft om bestaande banen te automatiseren en ongelijkheid te vergroten. Voor beleidsmakers ligt hier een uitdaging om een evenwicht te vinden. Een mogelijke oplossing is het implementeren van omscholingsprogramma's en levenslang leren om werknemers uit te rusten met de vaardigheden die nodig zijn voor de banen van de toekomst.

Dit is ook de missie van AI Personeelstraining; bedrijven en werknemers bijstaan bij het formuleren van een solide AI beleid gebaseerd op Ethische principes en het opleiden van medewerkers om effectief met AI om te gaan.

Daarnaast kunnen fiscale prikkels voor bedrijven die investeren in zowel technologie als hun werknemers, bijdragen aan een meer gebalanceerde groei. Het is ook cruciaal om ethische richtlijnen op te stellen voor het verantwoord gebruik van AI, om zo maatschappelijke ongelijkheid te minimaliseren. Door deze gecombineerde aanpak kunnen beleidsmakers een omgeving creëren waarin AI de economie stimuleert zonder sociale ongelijkheid te vergroten

Veranderingen in de beroepsbevolking door AI

AI heeft zowel directe als indirecte gevolgen voor de beroepsbevolking. Directe gevolgen zijn onder meer het verdwijnen van routinematige, repetitieve taken door automatisering en het creëren van nieuwe functies die specifieke vaardigheden vereisen. Indirecte gevolgen zijn veranderingen in de vaardigheden die nodig zijn om succesvol te zijn in een door AI-gestuurde economie. AI vaardigheden dus. Maar we zien een groeiende vraag naar creativiteit, complexe redenering en sociale en emotionele intelligentie - dus unieketypisch menselijke vaardigheden.

Artificial Intelligence Leren

Klassikaal | Part-Time | Docent op Master niveau

Economische voordelen van kunstmatige intelligentie

AI zal de productiviteit en het BBP-potentieel van de wereldeconomie transformeren. Het BBP-potentieel, of het potentieel bruto binnenlands product, is een maatstaf voor de maximale hoeveelheid goederen en diensten die een economie kan produceren zonder inflatie te veroorzaken, wanneer alle middelen (zoals arbeid en kapitaal) volledig en efficiënt worden benut. Strategische investeringen in verschillende soorten AI-technologie zijn nodig om dit te realiseren. Hier zijn enkele hoogtepunten uit het onderzoek:

 • Productiviteitsverbeteringen van arbeid zullen de initiële BBP-winsten stimuleren, aangezien bedrijven proberen de productiviteit van hun personeel te "vergroten" met behulp van AI-technologieën en sommige taken en rollen te automatiseren.
 • Ons onderzoek toont ook aan dat 45% van de totale economische winst in 2030 zal voortkomen uit productverbeteringen, waardoor de consumentenvraag wordt gestimuleerd. Dit komt omdat AI zal leiden tot een grotere productvariatie, met een toenemende personalisatie, aantrekkelijkheid en betaalbaarheid in de loop van de tijd.
 • De grootste economische voordelen van AI zullen in China (26% stijging van het BBP in 2030) en Noord-Amerika (14,5% stijging) zijn, wat neerkomt op een totaal van $ 10,7 biljoen en bijna 70% van de wereldwijde economische impact beslaat.

In het licht van deze bevindingen is het van cruciaal belang dat bedrijven en beleidsmakers zich inzetten om het potentieel van AI te benutten en tegelijkertijd de uitdagingen aan te pakken die deze technologische transformatie met zich meebrengt.

Het opleiden van de beroepsbevolking is een essentiële stap om ervoor te zorgen dat AI de economie ten goede komt en leidt tot duurzame groei en welvaart voor iedereen.

Hoe bedrijven hun medewerkers kunnen opleiden om met AI te kunnen werken

Om medewerkers voor te bereiden op de samenwerking met AI, moeten bedrijven investeren in opleiding en ontwikkeling. We adviseren bedrijven om de volgende stappen te overwegen:

 1. Identificeer de vaardigheidskloven: Bepaal welke vaardigheden uw personeel nodig heeft om effectief met AI-technologieën samen te werken en identificeer de huidige kloven in deze vaardigheden.
 2. Ontwikkel een op maat gemaakt AI beleid en opleidingsprogramma: Creëer opleidingsprogramma's die zich richten op de specifieke vaardigheden die uw medewerkers moeten ontwikkelen om met AI samen te werken.
 3. Creëer een leercultuur: Moedig medewerkers aan om continu te leren en zich aan te passen aan veranderende technologieën en stimuleer een cultuur van samenwerking en kennisdeling.
 4. Meet en evalueer de resultaten: Houd de voortgang van uw medewerkers bij en evalueer de effectiviteit van uw opleidingsinspanningen, zodat u het programma kunt bijsturen indien nodig.

AI supercharged team

In welke sectoren liggen de kansen voor AI?

Gezondheidszorg

Scenario met Hoog potentieel
Op data gebaseerde diagnostische ondersteuning

AI-gestuurde diagnostiek gebruikt de unieke medische geschiedenis van een patiënt als basis waartegen kleine afwijkingen een mogelijke gezondheidstoestand signaleren die verder onderzoek en behandeling behoeft. In eerste instantie zal AI waarschijnlijk worden geadopteerd als hulpmiddel, in plaats van vervanging, voor menselijke artsen. Het zal de diagnoses van artsen aanvullen, maar in het proces ook waardevolle inzichten bieden voor de AI om continu te leren en te verbeteren. Deze voortdurende interactie tussen menselijke artsen en de AI-gestuurde diagnostiek zal de nauwkeurigheid van de systemen verbeteren en na verloop van tijd voldoende vertrouwen bieden voor mensen om de taak volledig aan het AI-systeem te delegeren om autonoom te werken.

Te overwinnen barrières
Het is absoluut noodzakelijk om zorgen over de privacy en bescherming van gevoelige gezondheidsgegevens aan te pakken. De complexiteit van de menselijke biologie en de noodzaak van verdere technologische ontwikkeling betekenen ook dat sommige van de meer geavanceerde toepassingen mogelijk tijd nodig hebben om hun potentieel te bereiken en acceptatie te verkrijgen van patiënten, zorgverleners en regelgevers.


Financiële diensten
gebruiksscenario's met Hoog potentieel
Gepersonaliseerde financiële planning en ALM en Compliance

Hoewel menselijk financieel advies kostbaar en tijdrovend is, hebben AI-ontwikkelingen zoals robo-advies het mogelijk gemaakt om op maat gemaakte beleggingsoplossingen te ontwikkelen voor consumenten in de massamarkt op manieren die tot voor kort alleen beschikbaar zouden zijn geweest voor vermogende (HNW) klanten. Financiën worden dynamisch beheerd om doelen te matchen (bijvoorbeeld sparen voor een hypotheek) en de beschikbare middelen van de cliënt te optimaliseren, terwijl vermogensbeheerders worden ondersteund en in sommige gevallen vervangen door AI. De technologie en gegevens zijn aanwezig, hoewel de acceptatie door klanten nog zou moeten toenemen om het volledige potentieel te realiseren.

Te overwinnen barrières
Consumentenvertrouwen en acceptatie door regelgeving.

Er zijn uiteraard nog veel meer mogelijkheden te noemen voor de potentie van AI, dit zijn slechts voorbeelden. Ook in andere sectoren is er enorm potentieel voor vooruitgang met AI

Sectoren die kunnen profiteren van Artificial Intelligence

Dit zijn sectoren die aanzienlijk kunnen profiteren van de implementatie van kunstmatige intelligentie:

 1. Gezondheidszorg: Diagnostiek, patiëntenzorg, en medisch onderzoek.
 2. Financiële Dienstverlening: Fraudedetectie, risicobeoordeling, en algoritmische handel.
 3. Retail: Voorraadbeheer, klantenservice, en gepersonaliseerde marketing.
 4. Transport & Logistiek: Routeplanning, autonome voertuigen, en voorraadoptimalisatie.
 5. Energie: Voorspellend onderhoud van apparatuur, energiebeheer en -distributie.
 6. Landbouw: Gewasmonitoring, automatisering van landbouwmachines, en precisielandbouw.
 7. Onderwijs: Gepersonaliseerd leren, automatische beoordeling en administratie.
 8. Media en Entertainment: Contentaanbeveling, automatische ondertiteling, en sentimentanalyse.
 9. Productie: Kwaliteitscontrole, supply chain optimalisatie, en fabrieksautomatisering.
 10. Juridische Sector: Documentanalyse, voorspellende juridische analyse, en automatisering van eenvoudige taken.
 11. Overheid: Openbare veiligheid, administratieve efficiëntie, en stedelijke planning.
 12. Toerisme en Gastvrijheid: Chatbots voor klantenservice, prijsoptimalisatie, en gepersonaliseerde ervaringen.
 13. Telecommunicatie: Netwerkoptimalisatie, klantenservice, en fraudepreventie.
 14. Vastgoed: Prijsvoorspelling, virtuele rondleidingen, en beheer van onroerend goed.
 15. Milieu en Duurzaamheid: Monitoring van milieuvervuiling, voorspelling van natuurrampen, en beheer van duurzame bronnen.

Deze sectoren kunnen door AI niet alleen efficiënter worden maar ook innovatiever, wat uiteindelijk leidt tot economische groei en verbeterde dienstverlening.

💡
AI Personeelstraining helpt u om uw bedrijf voor te bereiden op de AI-revolutie. Wij bieden maatwerkoplossingen, geen standaardcursussen. Ontdek hoe we u kunnen ondersteunen bij het implementeren van AI tools en ChatGPT op de werkvloer. Neem vandaag nog contact met ons op.

Hoe AI de economie en de beroepsbevolking verandert

Artificial Intelligence (AI), en meer specifiek ChatGPT, een geavanceerd taalmodel ontwikkeld door OpenAI, is al een integraal onderdeel van de hedendaagse werkplek. Het wordt gebruikt als een virtuele assistent, voor onderzoek en analyse, contentcreatie, klantenservice en training en onderwijs​.

ChatGPT is meer dan alleen een chatbot. Het kan worden getraind om natuurlijke taal te begrijpen en antwoorden te genereren op basis van de context van de vraag of de opdracht. Het kan worden ingezet om de productiviteit en efficiëntie binnen organisaties te verbeteren, en kan medewerkers meer tijd geven om zich te richten op strategische taken, terwijl klanten sneller en beter worden geholpen.

In een belangrijke ontwikkeling is gebleken dat ChatGPT de productiviteit verhoogt, vooral voor de minst bekwame en geschoolde werknemers. Dit draagt bij aan het potentieel van AI om de economie te revolutioneren, een markt die naar verwachting $10,4 miljard zou kunnen genereren tegen 2025​.

Een vrijblijvende AI scan

Neem vandaag nog contact met ons op om te ontdekken hoe AI Personeelstraining u kan helpen bij het transformeren van uw bedrijfsprocessen en we u en uw medewerkers klaarstomen voor de toekomst.

AI Beleid & Trainingen

⭐⭐⭐⭐⭐Ontdek wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen

Vertel me meer

WhatsApp