14 min read

ChatGPT als perfecte studiehulp

ChatGPT als perfecte studiehulp
ChatGPT als perfecte studiehulp

Het gebruik van ChatGPT kan heel positief voor studeren zijn

Er zijn in de wereld van het onderwijs zorgen over gebruik van AI door leerlingen en studenten maar bijv. ChatGPT biedt, ondanks zorgen over 'valsspelen' enorme kansen voor positieve verandering in studieprocessen.

Uiteraard is de opdracht aan ChatGPT: "schrijf voor mij een boekverslag van Nirwana van Tommy Wieringa " niet iets waar je wat van leert. Grote kans ook dat je docent er doorheen zal prikken.

Maar het is ook overduidelijk dat leerlingen en studenten ChatGPT kunnen benutten om hun studievaardigheden te optimaliseren, niet door het laten schrijven van de teksten of het laten maken van huiswerk, maar door het benutten van de hulpfuncties die ChatGPT biedt. ChatGPT is een uitstekende studiehulp.

AI Personeelstraining heeft een speciale opleiding ontwikkeld voor docenten, gericht op het aanleren van methoden om studenten te begeleiden bij het positief gebruik van ChatGPT.
Deze training is een hele specifieke ChatGPT training die gericht is op docenten en het verbeteren van onderwijs met behulp van ChatGPT. Docenten leren om te gaan met het feit dat studenten ChatGPT nu eenmaal gebruiken.

Voor wie het nog niet weet; ChatGPT uitgelegd

ChatGPT in een notedop

ChatGPT, gemaakt door OpenAI, is een geavanceerd model voor natuurlijke taalverwerking dat in staat is om als een mens tekst te genereren en te begrijpen en bijv. code, wiskunde en blogs en artikelen te schrijven. Maar je gebruikt het beste als je op zoek bent naar een antwoord of een idee, of als je inspiratie nodig hebt.

ChatGPT als studiecoach voor de stelling van Pythagoras
ChatGPT als studiecoach voor de stelling van Pythagoras

De kennis en kunde van ChatGPT

De capaciteit van ChatGPT om te evolueren door interactie met menselijke invoer is waar het echte potentieel zit. Deze geavanceerde AI tool is namelijk in staat tot het bieden van antwoorden, het distilleren van complexe informatie in heldere samenvattingen, het stimuleren van creatieve ideeënvorming en het bijstaan in het ordenen van gedachtegangen en redeneringen. ChatGPT kan bijvoorbeeld een plan of schema voor je maken.

ChatGPT kan bijvoorbeeld een plan of schema voor je maken
ChatGPT kan bijvoorbeeld een plan of schema voor je maken

Artificial Intelligence verandert onderwijs

In de wereld van educatie markeert Artificial Intelligence zoals ChatGPT echt een keerpunt; het is je nieuwe interactieve educatieve partner en mentor, die leerlingen begeleidt bij het doorgronden van studiemateriaal. ChatGPT daagt ze uit met oefenvraagstukken en ondersteunt bij het aanscherpen van analytische vaardigheden. Als je het maar goed gebruikt.

Positief Gebruik van ChatGPT als studiehulp

De vaardigheid van ChatGPT om precies maatwerk te leveren in respons op leerlingvragen maakt het een 'game-changer' voor individueel onderwijs, waarbij persoonlijke leerbehoeften natuurlijk vooropstaan.

De inzet van ChatGPT binnen het studieproces overstijgt de conventionele opzoekwerkzaamheden; het is meer dan Googlen, het biedt een scala aan interactieve en ondersteunende mogelijkheden die de leerervaring verdiepen en verrijken.

Onze trainingen richten zich overigens ook op het gebruik van Google Bard door studenten.

ChatGPT als waardevolle studiehulp

ChatGPT kan een waardevolle studiehulp zijn voor studenten, vooral bij gepersonaliseerd leren. Hier zijn acht manieren waarop ChatGPT studenten kan ondersteunen:

 1. Overhoren: ChatGPT kan studenten overhoren op diverse onderwerpen, van vreemde talen tot wetenschappelijke concepten, wat helpt bij het versterken van kennis en geheugen.
 2. Samenvatten van Leerstof: Het kan grote hoeveelheden tekst samenvatten, waardoor studenten snel de hoofdpunten van een onderwerp kunnen begrijpen.
 3. Ondersteunen bij Onderzoek: ChatGPT kan helpen bij het vinden en organiseren van informatie voor onderzoeksprojecten of essays.
 4. Taalvaardigheid Oefenen: Het is nuttig voor taalstudie, waarbij studenten kunnen oefenen in gesprekken of het schrijven in een vreemde taal.
 5. Uitleggen van Complexe Concepten: Het kan ingewikkelde onderwerpen uitleggen in begrijpelijke taal, wat vooral handig is bij vakken als wiskunde of natuurwetenschappen.
 6. Hulp bij Huiswerkopgaven: ChatGPT kan begeleiding bieden bij het oplossen van huiswerkopgaven, zonder directe antwoorden te geven, maar door het stimuleren van kritisch denken.
 7. Feedback op Schrijfwerk: Het kan ook feedback geven op schrijfopdrachten, zoals essays, door tips te geven voor verbetering in structuur, grammatica en stijl.
 8. Motivatie en Studiegewoonten: ChatGPT kan studenten motiveren en adviseren over effectieve studietechnieken en tijdmanagement, essentieel voor zelfgestuurd leren.

Deze toepassingen maken ChatGPT een veelzijdig hulpmiddel in het educatieve proces, aangepast aan de individuele behoeften van de student.

Een praktijkvoorbeeld hoe ChatGPT als studiehulp kan fungeren

ChatGPT als studiehulp voor de stelling van Pythagoras

ChatGPT kan een waardevolle studiehulp zijn voor studenten die moeite hebben met de stelling van Pythagoras bijvoorbeeld. ChatGPT kan de stelling uitleggen op een simpele manier, met duidelijke voorbeelden en illustraties. ChatGPT kan ook oefeningen maken voor studenten, zodat ze de stelling kunnen oefenen en hun begrip kunnen testen.

Praten met een YouTube video? Ja, het kan echt!

Wellicht ken je de filmpjes op YouTube van de WiskundeAcademie. Met bijna 100.000 members een uitstekend Nederlandstalig platform om wiskunde te leren. Maar met de gratis plugin van Harpa kan je niet alleen de video's bekijken maar er ook mee praten. Praten met een video? Hoe dan? Nou, Harpa kan de inhoud van de video interpreteren en op basis van de inhoud van de video zal Harpa je vragen beantwoorden. Dat kan met elke Youtube Video. Harpa kan de inhoud samenvatten, uitleggen enz. enz.

Harpa.ai is een tool die je in staat stelt om vragen te stellen op basis van de inhoud van een video.
HARPA AI | GPT Chrome Automation Copilot
Chrome extension for AI-powered web automation: ChatGPT for Google Search, ChatGPT writer, summarize, rewrite, extract and monitor web pages, prices and data.

Een voorbeeld van hoe ChatGPT en AI de stelling van Pythagoras kunnen uitleggen, is dus dat de student het filmpje van de Wiskundeacademie bekijkt en als er nog vragen of onduidelijkheden zijn, deze via Harpa stelt. Wanneer de student het (bijna) begrijpt kan ChatGPT ook nog oefenmateriaal uit de hoge hoed toveren.

Student: lege me de stelling van Pythagoras nog eens uit, ik snap het niet.
ChatGPT: Simpel gezegd: Stel je voor dat je een driehoek met een hoek van 90 graden hebt. . De drie zijden van een rechthoekige driehoek hebben allemaal een naam. De twee korte zijden worden de kateten genoemd. De lange kant wordt de hypotenusa genoemd.

De stelling van Pythagoras leert je dat het kwadraat van de hypotenusa gelijk is aan de som van de kwadraten van de 2 kateten. Dat betekent dat als je de lengtes van de kateten weet, je dus de lengte van de hypotenusa kunt berekenen. Laten we eens een voorbeeld doen. Stel je voor dat je een rechthoekige driehoek hebt met kateten van 3 meter en 4 meter. Wat is dan de lengte van de hypotenusa?

Om dat te berekenen, zullen we eerst de kwadraten van de kateten berekenen. Het kwadraat van 3 is 9. Het kwadraat van 4 is 16. Dus de som van de kwadraten van de kateten is 9 + 16 = 25.

De lengte van de hypotenusa is dus de wortel van 25. De wortel van een getal is het getal dat je moet vermenigvuldigen met zichzelf om het oorspronkelijke getal te krijgen. In dit geval is de vierkantswortel van 25 gelijk aan 5. Daar kun je je rekenmachine voor gebruiken.Dus de lengte van de hypotenusa van onze rechthoekige driehoek is 5 meter.

Als het nog een beetje moeilijk te begrijpen is, is dat niet erg. Maar als je het een paar keer oefent, zal het je heus wel gaan lukken.

Student: Oké, ik denk dat ik het nu beter begrijp. Help me met oefenen.

ChatGPT kan nu oefeningen maken voor studenten, zodat ze sommen over de stelling kunnen oefenen en hun begrip kunnen testen. Een voorbeeld van een oefening is het volgende:

ChatGPT: Stel je voor dat je een rechthoekige driehoek hebt met zijden van lengte 3 en 4. Wat is dan de lengte van de hypotenusa?
Student: Ik kan dat nu berekenen met de stelling van Pythagoras.
ChatGPT: Goed, laat me maar zien hoe je het doet.
Student: De hypotenusa is gelijk aan de √(3² + 4²).
ChatGPT: Dat klopt. Dus de hypotenusa is gelijk aan √(9 + 16).
Student: Dat is √25.
ChatGPT: Dat klopt ook. Dus de hypotenusa is gelijk aan 5.
Student: Ik heb het goed gedaan!

ChatGPT kan oefeningen maken op verschillende moeilijkheidsniveaus, zodat studenten hun begrip kunnen oefenen op hun eigen niveau.

ChatGPT is dus een waardevol hulpmiddel voor studenten die moeite hebben met de stelling van Pythagoras. ChatGPT kan de stelling uitleggen op een begrijpelijke manier en oefeningen maken voor studenten, zodat ze de stelling uitgebreid kunnen oefenen en kunnen testen of ze het snappen.

Interactief studeren met ChatGPT

Interactief studeren met ChatGPT biedt studenten de kans om concepten te verkennen en te begrijpen door middel van dialoog en discussie. ChatGPT kan fungeren als een studiehulp, waarbij het de vragen stelt, feedback geeft, en studenten uitdaagt om nog dieper na te denken over de leerstof. Deze interactie bevordert (inter)actief leren en helpt studenten om kennis op een meer betekenisvolle manier op te doen.

Oefenen en laten overhoren via ChatGPT

ChatGPT kan als studiehulp worden ingezet voor het genereren van oefenvragen en het overhoren van studiemateriaal. Door het stellen van hele gerichte vragen helpt ChatGPT studenten om hun opgedane kennis te testen en te onthouden. Dit is vooral nuttig voor meer complexe onderwerpen waar zelfgemaakte vragen en oefeningen essentieel zijn voor een goed begrip.

ChatGPT als hulpmiddel bij zelfstudie

ChatGPT kan ook dienen als een hulpmiddel voor zelfstudie. Het kan studenten helpen bij het analyseren en evalueren van hun eigen werk of helpen met argumenten, door vragen te stellen die hen aansporen tot nadenken. Deze kritische benadering is zeer goed voor academisch succes en het ontwikkelen van onafhankelijk denken.

AI Personeelstraining heeft een speciale training ontwikkeld voor docenten, in verschillende soorten onderwijs, gericht op het aanleren van methoden om studenten te begeleiden in het positief gebruik van ChatGPT als studiehulp. Deze opleiding biedt docenten de tools en inzichten om ChatGPT effectief te integreren in hun lessen, waardoor studenten bat hebben van AI - technologie op een manier die het leren verrijkt en ondersteunt.
De ultieme ChatGPT gids, gratis voor iedere cursist
De ultieme ChatGPT gids, gratis voor iedere cursist

Richtlijnen voor verantwoord gebruik van ChatGPT

Het effectief en ethisch inzetten van ChatGPT als studiehulp vereist aandacht voor verantwoord gebruik. Hieronder volgen enkele richtlijnen:

ChatGPT als Ondersteunend Instrument, Niet als Vervanger

Het is essentieel om ChatGPT te zien als een ondersteunende tool, niet als een vervanging voor gevestigde studiemethodes. ChatGPT is nuttig voor het verduidelijken van concepten en het aanbieden van aanvullende oefeningen, maar het kan de behoefte aan diepgaande studie, kritische analyse, en het ontwikkelen van zelfstandige leerstrategieën niet vervangen.

Morele Overwegingen en het Belang van Academische Eerlijkheid

Studenten die ChatGPT gebruiken, dienen zich bewust te zijn van de morele aspecten en het belang van academische eerlijkheid. Het is belangrijk hen hierin te onderwijzen. Dit houdt in dat werk gemaakt met ondersteuning van ChatGPT juist geciteerd moet worden, en dat het gebruik van deze tool gezien moet worden als hulp, niet als een vervanging voor het eigen werk.

ChatGPT gebruiken als studiehulp; zo doe je dat

Dikke Tip voor Studenten: Maak ChatGPT je studiehulp

Dikke Tip voor Studenten: Maak ChatGPT je studiehulp. WIj leren je hoe.
Dikke Tip voor Studenten: Maak ChatGPT je studiehulp

Een hele waardevolle tip en truc voor studenten is het benutten van ChatGPT als persoonlijke studiehulp voor het plannen en managen van studieopdrachten en planningen. Zelfs als je de gratis versie van ChatGPT (3.5) gebruikt, kun je deze strategie effectief toepassen. We geven je de prompt (lees: opdracht aan ChatGPT) om dit te doen.

Upload je leerstof en opdrachten naar ChatGPT

Wanneer je een studieopdracht ontvangt, kun je de essentiële informatie over deze opdracht delen met ChatGPT. Dit kan door het uploaden van een bestand in de betaalde versie, of door gewoon de tekst van de opdracht aan ChatGPT te geven in de gratis versie.

Door ChatGPT je opdracht tegeven en uit te leggen wat je wilt leren of de specifieke eisen en verwachtingen van je scriptie te geven, kan AI je helpen bij het opstellen van een gedetailleerd stappenplan, als je maar de juiste prompt ingeeft om dat te doen.

Superprompt voor studenten

Deze prompt is perfect voor studenten die lesstof perfect willen beheersen:

💡
Superprompt
"Dit is mijn lesstof. [plak of upload alle lesstof]. Maak nu een stappenplan voor me om het te leren. Maak een planning qua tijd. Daarna wil ik dat je me overhoort en traint om te kijken of ik de lesstof beheers. Zorg dat je de vragen die ik niet goed beantwoord opnieuw stelt, maar in een iets andere vorm, net zolang tot dat ik alles beheers"

Gericht stappenplan om te studeren

Een plan biedt gedetailleerde richtlijnen voor het verkennen, begrijpen en aanpakken van de taak en zorgt voor een gestructureerde methode om het studiemateriaal onder de knie te krijgen.

Door ChatGPT op deze wijze te gebruiken, transformeer je het van een simpele vraag-antwoord service naar een actieve medewerker in je studietraject. Het assisteert niet alleen in het structureren en plannen van je studieactiviteiten, maar fungeert ook als een interactieve hulpbron voor oefeningen, toetsingen en het versterken van je kennis van de leerstof. Hiermee wordt ChatGPT een veelzijdige tool die aansluit op diverse facetten van je academische bezigheden.

ChatGPT kan een veelzijdige studiehulp zijn die aansluit bij diverse aspecten van je studieleven

De sleutel tot succes ligt in het verantwoord en doelgericht inzetten van deze AI technologieën, waarbij de nadruk ligt op verrijking en aanvulling van het traditionele leren.

Volg AI Personeelstraining op LinkedIn voor meer handige tips.

Inschrijven voor een opleiding


Veelgestelde vragen over ChatGPT als studiecoach

 1. Wat is ChatGPT?
  💡ChatGPT is een geavanceerd taalverwerkingsmodel dat mensachtige tekst kan genereren. Het is ontwikkeld door OpenAI en is gebaseerd op het GPT-framework. ChatGPT wordt ingezet voor een breed scala aan toepassingen, waaronder het schrijven van code, het genereren van artikelen en het bieden van ondersteuning in educatieve settings.
 2. Wat is de kracht van ChatGPT in het onderwijs?
  💡ChatGPT heeft een aantal unieke voordelen als leerhulpmiddel in het onderwijs. Het is in staat om te leren van en te reageren op menselijke input, wat het een zeer flexibel en adaptief hulpmiddel maakt. ChatGPT kan worden gebruikt om studenten te helpen bij het beantwoorden van vragen, het maken van samenvattingen en het genereren van ideeën. Het kan ook worden gebruikt om studenten te ondersteunen in diverse aspecten van hun studie, zoals het plannen van studiesessies en het managen van studieopdrachten.
 3. Leg uit hoe ChatGPT onderwijs transformeert
  💡ChatGPT kan een positieve impact hebben op het onderwijs door studenten een meer actieve en betekenisvolle leerervaring te bieden. Als voorbeeld: ChatGPT kan interactieve en gepersonaliseerde ondersteuning bieden met overhoren, concepten verduidelijken en kritisch denken stimuleren. Dit kan leiden tot een verbetering van de leerprestaties en de motivatie van studenten.
 4. Geef voorbeelden van positief gebruik van ChatGPT in studieprocessen
  💡ChatGPT kan op een aantal manieren worden gebruikt om studenten te ondersteunen in hun studieprocessen. Het kan worden gebruikt om:
 • Vragen te beantwoorden
 • Samenvattingen te maken
 • Oefenvragen te genereren
 • Feedback te geven
 • Studenten aan te moedigen om dieper na te denken over de leerstof

ChatGPT kan studenten helpen om een beter begrip van de leerstof te krijgen en hun studieprestaties te verbeteren.

 1. Hoe werkt ChatGPT als studiehulpmiddel en coach?
  💡ChatGPT kan ook worden gebruikt als een persoonlijke begeleider voor studenten. Het kan studenten helpen om:
 • Studieopdrachten te managen
 • Studiesessies te plannen
 • Studiemateriaal te organiseren

ChatGPT kan studenten helpen om hun studietijd effectiever te benutten en hun studiedoelen te bereiken.

 1. Is er Training voor docenten m.b.t. Integratie van ChatGPT in het onderwijs?
  💡AI Personeelstraining biedt een speciale training voor docenten om hen te leren hoe ze ChatGPT positief kunnen inzetten in het onderwijsproces. De training behandelt onderwerpen als:
 • De voordelen van ChatGPT in het onderwijs
 • Hoe ChatGPT in te zetten voor specifieke leerdoelen
 • Ethische en academische implicaties van het gebruik van ChatGPT

De training is bedoeld om docenten te helpen ChatGPT op een veilige en verantwoorde manier te integreren in hun onderwijspraktijk.

Schrijf je in voor de training ChatGPT voor docenten

Training ChatGPT voor docenten

Is ChatGPT een vloek voor het onderwijs? Niet met deze training voor docenten, waarin we docenten leren hoe ze studenten kunnen begeleiden in het omgaan met ChatGPT. Meer info

Inschrijven
Volg AI Personeelstraining op LinkedIn voor meer handige tips.

De sleutel tot succes ligt in het verantwoord en doelgericht inzetten van deze AI technologieën, waarbij de nadruk ligt op verrijking en aanvulling van het traditionele leren.

AI Beleid & Trainingen

⭐⭐⭐⭐⭐
Ontdek wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen

Vertel me meer

WhatsApp