8 min read

Wat is Artificial Intelligence

Wat is Artificial Intelligence? Ontdek de kracht van AI met AI Personeelstraining. Workshops voor bedrijven gericht op innovatieve en praktische AI-toepassingen.
Wat is Artificial Intelligence?
Wat is Artificial Intelligence?

Definitie van Kunstmatige Intelligentie: Het Tijdperk van Slimme Machines


Om te begrijpen van wat Artificial Intelligence is, is het belangrijk om te weten dat Kunstmatige Intelligentie (KI) wel bekend als Artificial Intelligence (AI), verwijst t naar niet-biologische intelligentie door machines. In het hart van AI ligt het vermogen van machines (computers) om menselijke acties en beslissingstechnieken na te bootsen. Deze machines zijn niet alleen in staat om logisch te redeneren en menselijke taal te verstaan, maar ook om te leren van hun fouten. De drijvende kracht achter AI is machine learning - een vorm van geavanceerde technologie waarbij computers complexe algoritmes gebruiken om zelfstandig te leren en zich aan te passen. AI heeft echter geen gevoel of empathie.

💡
Definitie van Kunstmatige Intelligentie:Kunstmatige Intelligentie (KI), ook bekend als AI, is de niet-biologische intelligentie door machines die menselijke acties en beslissingstechnieken kunnen nabootsen. In het hart van AI ligt het vermogen van machines om logisch te redeneren, menselijke taal te verstaan en van fouten te leren.

Praktische Toepassingen van Artificial Intelligence

Wat is Artificial Intelligence?
Het wordt vaak afgekort als AI en het is dus geavanceerde software die menselijke taken na kan bootsen; taken die traditioneel menselijke intelligentie vereisen. Dit zijn zaken als logisch redeneren, leren uit ervaring, strategisch plannen, creatieve ontwerpen ontwikkelen, coderen, plannen en het begrijpen en interpreteren van complexe informatie.

Wat kan Artificial Intelligence allemaal?

 • Data-gedreven technologie: AI analyseert en leert van grote hoeveelheden data om patronen te herkennen en beslissingen te nemen.
 • Machine Learning: Een kernaspect van AI, waarbij machines zelfstandig leren uit ervaring, bijvoorbeeld het halen van patronen uit data.
 • Algoritmische processen: AI gebruikt complexe algoritmen om taken uit te voeren en te verbeteren door ervaring.
 • Simulatie van menselijke intelligentie: AI imiteert menselijk denkvermogen en gedrag.
 • Interactie met de omgeving: AI reageert en past zich aan veranderingen in de omgeving aan.
 • Automatisering en optimalisatie: AI streeft naar het automatiseren en optimaliseren van processen in diverse sectoren.
De rol van Artificial Intelligence in moderne dienstverlening
De rol van Artificial Intelligence in moderne dienstverlening

De rol van Artificial Intelligence in moderne dienstverlening


In de hedendaagse wereld, waar de dienstverlening vaak draait om het extraheren van waardevolle inzichten uit grote hoeveelheden data van bijv. sensoren en het internet, speelt Kunstmatige Intelligentie een cruciale rol. Stelt u zicht de vraag, 'wat is Artificial Intelligence?' dan is het antwoord dat AI bedrijven en organisaties in staat stelt om veel sneller en met grote nauwkeurigheid enorme hoeveelheden gegevens te verwerken en te analyseren. Dit komt goed van pas bij diverse toepassingen, zoals bijv. het verwerken van hypotheekaanvragen, het efficiënt beantwoorden van klantvragen, of het interpreteren van visuele content of jaarcijfers. Door de inzet van AI kunnen taken die eerst complex en tijdrovend waren, nu met een verhoogde efficiëntie en precisie worden uitgevoerd.

Artificial Intelligence (AI) oftewel Kunstmatige Intelligentie wint heel snel aan terrein in alle sectoren
💡
Praktische Toepassingen van AI: AI omvat geavanceerde software die taken uitvoert die traditioneel menselijke intelligentie vereisen, zoals strategisch plannen en complexe informatie interpreteren.Voorbeelden van AI-toepassingen omvatten diagnostische systemen in de gezondheidszorg, fraudepreventiesystemen in de financiële dienstverlening en gepersonaliseerde leerplatforms in het onderwijs.

Basistraining ChatGPT

In deze basistraining leer je hoe je ChatGPT kunt toepassen en hoe je goede prompts kunt schrijven. Prompts zijn de instructies die je geeft aan ChatGPT. Hoe beter de prompt, hoe beter de output. Je leert over de mogelijkheden van ChatGPT, hoe het werkt en hoe je het kunt gebruiken voor je dagelijkse werkzaamheden. We besteden ook aandacht aan ethiek en best practices bij het gebruik van ChatGPT

Inschrijven

Artificial Intelligence voorbeelden in sectoren

Hoe kan Artificial Intelligence (AI) worden gebruikt? Dit zijn enkele van de oneindig veel voorbeelden:

 1. Gezondheidszorgsector:
  Geavanceerde diagnostische systemen in de Gezondheidszorg die gebruikmaken van AI voor het vroegtijdig opsporen van ziekten zoals kanker, door het analyseren van medische beelden en patiëntendata.
 2. Financiële Dienstverlening:
  AI-aangedreven fraudepreventiesystemen in finance die ongebruikelijke patronen en transacties detecteren om financiële fraude en identiteitsdiefstal te voorkomen. Ook bij AML (anti-witwassen) een KYC (Know Your Client) procedures kan AI een belangrijke rol spelen.
 3. Onderwijssector:
  AI-gestuurde gepersonaliseerde leerplatforms die studiemateriaal aanpassen aan de individuele leerstijl en het begripsniveau van elke student.
 4. Retailindustrie:
  Slimme voorraadoptimalisatie met AI, waarbij vraagvoorspellingen worden gebruikt om voorraadniveaus te beheren en overstocking of stockouts te verminderen.
 5. Landbouwsector:
  AI-gestuurde precisielandbouw die weersvoorspellingen, bodemcondities en gewasgroei analyseert om de opbrengst te maximaliseren en middelengebruik te optimaliseren.
 6. Transport en Logistiek:
  AI-gedreven route-optimalisatiesystemen die real-time verkeersgegevens gebruiken om de snelste en meest efficiënte leveringsroutes te bepalen.
 7. Energiebeheer:
  AI-systemen die energieverbruikspatronen analyseren en automatisch aanpassen voor maximale energie-efficiëntie in smart homes en bedrijfsgebouwen.
 8. Entertainmentindustrie:
  AI-gestuurde aanbevelingssystemen voor boeken of films die lees- of kijkvoorkeuren analyseren om gepersonaliseerde suggesties te bieden.
 9. Milieubescherming:
  AI-algoritmen die lucht- en waterkwaliteitsdata monitoren en analyseren om vervuilingsbronnen snel te identificeren en milieubeschermingsmaatregelen voor te stellen.
 10. Juridische Sector:
  AI-gedreven documentanalyse die grote hoeveelheden juridische documenten doorzoekt en analyseert om relevante informatie en precedenten voor rechtszaken te vinden.
💡
Rol van AI in Moderne Dienstverlening: AI speelt een cruciale rol in het verwerken en analyseren van grote hoeveelheden data, wat leidt tot snellere en nauwkeurigere besluitvorming in diverse sectoren. AI helpt bij het automatiseren en optimaliseren van complexe en tijdrovende taken.

Kunstmatige Intelligentie evolueert: AI Personeelstraining


Bij AI Personeelstraining zien we dat kunstmatige intelligentie (KI) steeds meer gespecialiseerde, herhalende taken overneemt, een fase die bekend staat als Narrow Intelligence. Maar AI ontwikkelt zich snel verder en begint nu al complexe problemen op te lossen, sneller dan wij dat kunnen - welkom dus in het tijdperk van General Intelligence. En we staan aan de vooravond van wat wel 'Super Intelligence' wordt genoemd, waarbij AI vragen beantwoordt die ons menselijk begrip te boven gaan.

Kunstmatige Intelligentie evolueert: AI Personeelstraining
Kunstmatige Intelligentie evolueert: AI Personeelstraining

Zal Kunstmatige Intelligentie ons leven enorm beïnvloeden?


Absoluut, maar de exacte manier waarop is nog onduidelijk. Wat we wel weten, is dat Arificial Intelligence ons meer kansen en tijd zal bieden voor ingewikkelde of plezierige activiteiten. Het stelt ons in staat onze unieke menselijke kwaliteiten te benutten: emotie en ethisch inzicht. Dit zijn de elementen die menselijke intelligentie onderscheiden van kunstmatige.

"AI is not going to replace us. It's going to amplify us. It's going to let us focus on the things that humans are really good at, and allow us to spend more time on the things that are uniquely human."
- Maurice Conti -

De voordelen van Artificial Intelligence voor iedereen


Bij AI Personeelstraining anticiperen we op een toekomst waarin KI onze intelligentie zal overtreffen. Wij bereiden ons voor op deze toekomst door nu al te bedenken hoe KI ons optimaal kan ondersteunen en hoe we eventuele problemen kunnen aanpakken. We noemen dit 'Beneficial AI'. We leiden mensen daar in op.

Deel uitmaken van de AI Revolutie?


De vijf grootste bedrijven ter wereld hebben al een 'AI-first' strategie als prioriteit gesteld. Consumenten beschouwen AI-toepassingen niet langer als een luxe; ze verwachten gepersonaliseerde marketing, onmiddellijke service, een hypotheek binnen een uur en auto's die zelf remmen.

De ultieme ChatGPT gids, gratis voor iedere cursist
De ultieme ChatGPT gids, gratis voor iedere cursist

Waarom Kiezen voor AI Personeelstraining?

AI is niet alleen de toekomst van de technologie, maar ook van u. AI Personeelstraining helpt u daarbij. Ons uitgebreide team van AI-specialisten werkt aan de ontwikkeling van AI tools, AI beleid en praktische toepassingen. Want iedereen krijgt met AI te maken: in een zelfrijdende auto te maken, van mechanica en elektronica tot business intelligence, ingebedde software, beveiliging en testen. Denk ook aan chatbots op websites bijvoorbeeld.

Workshop Artificial Intelligence - AI Personeelstraining
De workshop “werken met AI” bestaat uit een inspirerende sessie waarin zowel herkenbare als verrassende AI-voorbeelden worden gepresenteerd.

Workshop Artificial Intelligence

Veelgestelde vragen over Artificial Intelligence

Wat is artificiële intelligentie?
De definitie van artificiële intelligentie (of kunstmatige intelligentie) AI is de kunde een machine of computer om mensachtige vaardigheden te vertonen - zoals redeneren, leren, schrijven, afbeeldingen maken, plannen,analyseren en creativiteit tonen.

Waar gebruik je AI voor?
AI wordt gebruikt voor taken zoals dataverwerking, patroonherkenning, besluitvorming, automatisering, personalisatie en het verbeteren van gebruikerservaringen. Het biedt efficiëntie en precisie in diverse sectoren zoals gezondheidszorg, financiën, transport, klantenservice, en meer.

Is AI een app?
Nee, AI is geen app. AI, of kunstmatige intelligentie, verwijst naar systemen of machines die menselijke intelligentie nabootsen om taken uit te voeren en zelf te leren uit ervaringen. AI kan wel geïntegreerd zijn in apps om deze slimmer te maken.

Workshop kennismaken met AI
Wil je meer weten over kunstmatige intelligentie en ChatGPT? Dan is deze workshop iets voor jou! Leer alles over de basisprincipes van AI en hoe je ChatGPT kunt gebruiken om je communicatie te verbeteren.

Workshop kennismaken met AI

Wat zal Kunstmatige Intelligentie voor uw organisatie betekenen?


Wij denken graag met je mee. Informeer naar onze workshops: Kennis maken met AI en de Workshop Artificial Intelligence

Hoe kan ik meer leren over AI?

Door dit formulier in te vullen geeft u ons toestemming de informatie op te slaan. Wij delen uw informatie niet.

💡
Volg AI Personeelstraining op LinkedIn voor meer handige tips.

AI Personeelstraining

⭐ Introduceer AI in uw organisatie ⭐

Ja,ik wil meer weten

Externe bronnen

 1. "Artificial Intelligence: A Modern Approach" by Stuart Russell and Peter Norvig
 2. "Deep Learning" by Yoshua Bengio, Ian Goodfellow, and Aaron Courville
 3. "Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies" by Nick Bostrom
 4. "Human Compatible: Artificial Intelligence and the Problem of Control" by Stuart Russell
WhatsApp